NÖROLOJİ


Bacaklarda daha doğrusu ayaklarda yanma olur ise başka ortopedik neden yoksa hastanın b12 seviyesine bakilabilir eğer yüksek veya normalse gebe değilse folik asit baslanabilir düşükse her ikisi başlanip hasta gözlenebilir.

Küme tipi baş ağrısı: Daha çok erkeklerde , ani atak şeklinde her zaman tek taraflı baş ağrısı, aynı tarafta seröz göz yaşı akıntısı olur.

Migren:  Öncelikle şunların olmadığı teyit edilmeli bunun için de kranial sinir muaynenerli vs yapılmalı. ; Akut glokom(bulantı, kusma ,ışık etrafında haleler oluşması),  subdural hematom, HT, pseudotümör serebri , karbonmonoksit zehirlenmesi, karotis arter diseksiyonu, servikal spondiloz, temporal arterit, travma, stres,kavga , trigeminal nevralji. 50 yaşından sonra yeni başlayan baş ağrısında başka sebepler de aranmalı. Ağrı şiddeti kademeli artıyorsa ciddi sebep olabilir. Ya da başlangıçta çok şiddetli baş ağrısı .

Genellikle tek taraflı pulsatil baş ağrısı olur. Bulantı kusma olabilir, forofobi olabilir fonofobi olabilir. 3-4türlü migren var bunardan en sık aurasız migren görülür. Epizodik migren ayda 14 gün baş ağrılı gün geçirmektir. Kroik migren 3 aydan fazla süredir 15 den fazla gün baş ağrısı çekmek.

—Migrenler  baş ağrısı tiplerinden aşağıdaki özelliklerle ayırt edilir:

—-Dört ila 72 saat sürmesi,

-Tek taraflı yerleşimli olması,

-Zonklayıcı karakter,

-Ağrı şiddetnin orta veya yüksek seviyede olması,

– Fiziksel aktivite ile şiddetlenmesi,

-Bulantı, kusma, fonofobi veya fotofobi ile birlikteliği .

 

Aursız migren: Aşağıdaki 3 kriteri karşılayan  en az 5 atak olmalı

1- :  4-72 saat arası süren baş ağrısı

2-: Normal fiziksel aktivite ile tetiklenip fiziksel aktiviteyi önleyecek kadar şiddetlenmesi. Zonklayıcı nitelikte tek taraflı olması. Mide bulantısı kusma fonofobi fotofobi semptomlarından en az birinin olması.

Auralı Migren:Bu semptomları en az 2 defa yaşamış olmalı. Motor zayıflık olmaz. Tamamen geri dönüşümlü disfazik konuşma bozukluğu, iğnelenme, uyuşma, titreyen ışıklar şekiller, çizgiler, geri dönüşümlü görme kaybı, Tek taraflı ya da her iki gözün aynı tarafına bakan alanda görsel seöptomlar vardır, semptom süresi en az 5 dk dır, 1 saat içinde biter. Ardışık veya aynı anda farklı semptomlar da olabilir.

Baziller migren: ergenlerde daha çok olur. 30 dk süren zonklayıcı oksipital  tarafındaki ağrıdır.Tam körlük ve buna eşlik eden vertigo ,ataksi , dizartri, tinnitus olur.

Migren tedavisi: 

1-Akut atak tedavisi: bazısında vermidon plus çok iyi işe yarar baştan yaz kurtl .Bir ay içinde  Parasetamol 15 tabletten fazla, non-steroid ayda 10 tabletten fazla, triptan 10 tabletten fazla, ergotamin 10 tabletten fazla alınmamalı. Hasta aşırı ağrı kesici kullanıyorsa o da sebep olabilir. Çocuklarda sadece flunarizin(sibelium) profilakside etkili.

1-Hafif migrende parasetamol ve nonsteroidler ilk tedavi seçenekleri. Triptanlar orta ve ileri şiddette migrende kullanılır. Günlük max dozlar:  Dilofenak 100mg, max 200, Aspirin 1000mg max gün 2000, Parasetamol 1gr max 2 mg, Naproksen 1100mg, max 1500 mg(apranax, aprol,naprosyn cr tek doz,naprosyn ec,  İbuprofen 800mg(brufen) max 2400, keoprofen 100mg(biprofenid, profenid sr tek sefer) max 200mg.  Gebede sadece  2. trimetserde NSAİD kullanılabilir.  parasetamol kullanılabilir. Emzirmede ibuprofen, parasetamol, metpamid kullanılabilir.

 

2-Eletriptan(relpax,en az kardiyak yan etki) günde max 40mg, menstruel migrende (frovatriptan(migrex)). Eletriptan, frovatriptan  yan etkileri: Ateş basması, halszilik sersemlik, baş dönmesi,parestezi, ağız kuruluğu, disfaji. Kontrendikasyonler: Baziller migren, hemplejik migren, serebrovasküler ve periferik arter hastalığı, prinzmetal anjinası, kontrolsüz hipertansiyon, gebelik, son 24 saat içinde ergotamin kullanımı.

3- Dihidroergotamin belirli hastalarda ,2.- 3. derece şiddette ve refrakter migrende önerilir.Ergotaminlerin yan etkileri de çok.  Ergotamin kombinasyonları : avmigran,cafergot gibi. günklük doz 1-2 mg, atak başına max 6mg, haftada 10mg ı geçmemeli. Yan etkiler: Kronik kullanımda serebral ve periferik iskemi,HT, taşikardi,renal bozukluk , baş ağrısı.  KOntrendikasyonları: Kalp KC böbrekte , periferik damaralarda hastalık varsa, Peptik ülser, gebelik ve triptan kullanımı.

4-Antiemetikler ağrıya bulantı kusma eşlik ederse 2. ve 3. derece migrenlerde kullanılır. Domperidon(motilium) gebe ve çocuklara verilebilir. metpamid verilebilir.

5-Nöroleptikler : Akut migren tedavisinde hem ağrı hem bulantı üzerine etkildiriler.(largactil). Yan etkiler :Hiptansiyon , taşikardi, aritmi, baş dönmesi görme bozukluğu. Kontrendikasyon: hipotansiyon, epilepsi.

6-Opioidler ne zaman, kalp hastalığı varsa ergotamin ve triptanlar kullanılamadığı zaman.

7-Refraktör migren 72 saatten fazla süren baş ağrısı migren tipidir. Sıvı elektrolit eksikliği varsa verilebilir. Çok ilaç kullanmışa kişi ilaçlara ara verilmeli.DHE Iv verilebilir.  : IV magnezyum sülfat verilebilir.

8-Menstrüel migren, adete bağlı migren: Fravtriptan 2,5-5 mg verilebilir . Uzun etkilidir.

2-Profilaktik tedavi: Hedef 6ay-bir yuıl arasında tedaviyitamlayıp azaltılıp kesmektir. Ayda 4 den fazla gün olan ağrı veya ayda 8 defa şiddetli baş ağrısı veya daha fazla varsa, elden yaktan düşüren, aşırı ağrı kesic kullanımına sebep olan durmlarda kullanılabilirler. Günlük aktiviteleri kısıtlıyorsa, 2-3sn süren kayıp oluşturan ataklar varsa. Atak ilaçlarına yan etki kontrendikasyon , aşırı kullanımı varsa. Bazilerr migren , komplige migren varsa kullanılabilir. Kullanılacak ilaç en az  %50 atakları azaltıyorsa kullanılmalı. Düşük doz başlanarak tedricen arttırlmalı. Etkinliğine karar vermek için en az 4 ay geçmeli, tedavi en az 6 ay sürmelidir. Profilaktik tedavide ne kullanılır:

Tedavide birinci sıra basmak ilaçlar betblokörlerdir. etki etmezse flunarizin,olmazsa amitriptilin, ek hastalık veya başka fayda görecekse antiepileptik kullanılabilir.beta blokör propronolol, metoprolol(astım ve diyabetlide önerilmez), betablököerün etkin olup oladığını anlamak için verilen max dozun 2 ay sonunu beklemek gerekebilir ;flunarizin  ise ksalsiyum kanal blokörüdür, 5-10 mg verilebilir etki etmiyor demek için 2 ay kulanılmalıdır.Sedasyon, kilo artışı ,Depresyon, parkinsonizm yapabilir , işe yaramazsa antidepresanlara geçilebilir..

İkinci basmak profilakside Antidepresanlar kullanılabilir.: Amitriptilin en sık kullanılanı ama kilolu kişiye önerilmez. Depresyon , uyku bozukluğu, anksiyete, diğer uyku bozuukluyklarının eşlik ettiği durumlarda migren profilaksisinde kullanılır.

Kalp hastaığı olan yaşlılarda aitriptilin ve betablokör önerilmez kardiyoloji HT ve anjina için uygun görürüse yazılabilir. antiepileptikler topiramat(kilolarda tercih edilebilir 25 başlanıp her hafta 25 arttırılıp  100 e çıklabilir,En sık karşılaşılan yan etkiler, parestezi ve kilo kaybıdı, kimi topiramatı birinci sıra tedaviye koyar.bknz aafp) , valproik asit vb daha uygun bunlarda. Antiepileptikler: Hastada epilepsi, anksiyete, bipolar hastalık, nöropatik ağrısı olanlarda ilk planda seçilir.(https://www.noroloji.org.tr/TNDData/Uploads/files/335.pdf).Ayrıca hastada depresyon raynaud fenomei astım diyabet varsa betablökörleri uygun olmayacağından antiepileptik kullanımı uygundur. Valproat ve topiramat kullanılabilir.

Amitriptilin 10 ile başlayıp 2haftada bir arttırıkıp  50 mg a kadar  çıklabilir, geceleri alınması önerilir. . Amitriptilin’in yan etkileri, uykululuk hali (en sık kar

şılaşılan yan etkisi), ağız kuruması, kilo artışı, deri re

aksiyonları, ortostatik hipotansiyon, bulantı ve konsti

pasyondur. Dar açılı glokom, idrar retansiyonu, gebelik

ve emzirme kontrendikasyonlarıdır. Kardiyovasküler

hastalıklar, böbrek, karaciğer ve tiroid hastalıklarında

dikkatle kullanılmalıdır.

H. Macit SELEKLER, Nur ALTIN

Çocuklarda akut atakta 6 yaş üstü 10mg/kg ibuprofen,15mg/kg asetminofen , 12 yaş üstünde sumatriptan. Profilakside ise Flunarizin ya da propranolol kullanılabilir.

 

Akut serebral infarkt,inme

Zamana bağlı beyin doku kaybını sınırlamak için tanı ve tedaviyi geciktirmekten sakınılmaldır. Acil arama yapılır yapılmaz işlemlere başlanmalıdır.
Bir iskemik strokta her dakika yaklaşık 2 milyon nöron ölmektedir

Doku plazminojen aktivatörü (tPA) akut strokun FDA tarafından kabul edilen tek standart tedavisi.

tPA tedavisine başlamaya mani olan 2 ana neden semptomların başlamasından itibaren 4.5 saatlik pencere döneminde hastanın tPA tedavisi alamaması ve beyin kanamasının BT de dışlanması gerektigiir

Beyin besleyen damarlar çok kabaca şöyle anlatilabilir 🙂
Kişiyi 4 ayağının üstüne duran bir hayvan gibi farzet. Apış arası ve arka bacakları(yani bacakları ) arteria serebri anterior besler yani on beyin damarı. , burada damar tıkanırsa sağ veya sol bacakta güçsüzlük veya idrar tutanağa gibi bulgular oluşur neden çünkü beyinden çıkan kablolar yani elektrik sinyalleri bu organları kontrol eder. Beyinde bu bölgede hasar olusunca kablolar kesilmiş gibi arız verir. Gelelim 4 ayaklı insanın on bacaklarına , on bacakları yani kolları ve elleri de artemis serebri media yani orta beyin damarı besler arıza olunca elde kolda hissizlik ya da felç olur. Ne olmuş oldu aksine ön beyin damarı arka bacakları beslerken orta beyin damarı da kolları(ön bacaklari) beslemiş oldu.

Arka alt beyincik damari(Pica) yani arteria serebellaris posyerior inferior : Beynin hemen altında beyincik olarak adlandırılan bir yapı vardır ve bunun görevi kabaca dengeyi ve uzaydaki konumu otomatik ayarlamaktir. Ama bu beyincigin yakınında aynı zamanda yutma işlemcisi bulunur ve ayrıca isi ve ağrı sinyallerini taşıyan kablolar da nerdeyse beyincigin bitisiginden gecer bu ne anlama gelir? Pica denen beyincigin arka altini besleyen damar tıkanır ya da hasarlanirsa beyincigin denge ve uzay fonksiyonundan başka buradaki yutak işlemcisi yani çekirdeği(9.cs??) ve ısı-ağrı kabloları da yakindan gectiginden etkilenir kişide dengesizlik , karşı tarafta ısı ve ağrı duyusu kaybı olur ki buna wallenberg ya da lateral medullar sendrom denir.

Şimdi beyincigi besleyen damarı anlattık biraz daha aşağı gelelim pons ve bulbus var bunları kim besler bunları baziller arter besler. Yukarda Pica yi anlattık yani arka alt beyincik damarı ve on beyin damarını. Bir de arka beyin damarı var yani posterior serebral arter. Bu aslında baziller arterin uç dalıdır devamıdır. Devam edip taa beynin arka ucunu besler beynin arka ucunda da gormeyle ilgili software vardır bu yüzden 3. Kranial sinir işlemcisi de burada olduğundan göz hareketlerinde problem oluşur.
Weber ve Millerd Gunler sendromu bu damarla ilgilidir.
Weber ve Millerd Gunler sendromu bu damarla ilgilidir.Yani baziller arter ve dalı olan posterior serebri arter.Weber ve Millerd Gunler sendromu bu damarla ilgilidir. Yani baziller arter ve dalı olan posterior serebri arter. Weber sendromunda miyozisin sebebi 3. Kranial sinirin göz kuresinin bazı hareketlerini düzenlemesi, üst göz kapağını kaldirmasindan başka göz bebeğinin kuculmesini sağlaması yani midriyazis saglamasidir. Baziller arterin dalı olan arka beyin arteri yani pasterior beyin damarı tıkanınca göz bebeği iyice buyur. Karanlığa bakan kedi gözü gibi olur(midriyazis).

Göz kapağını kaldıran iki kas var plapebrals superior bunu 3. Kafa siniri uyarır. Diğeri tarsal kas.Bu kası da karotid arter üzerindeki ganglionlar uyarır yani 3. kafa siniri ya da ganglion hasar görünce üst göz kapağı aşağı kapanır kısmen veya tamamen. Yani pitozis. Burada farklı olay 3. Kafa siniri göz bebeğini normalde daraltır hasar olunca göz bebekleri buyur çünkü parasempatik lif tasir. Karotid arter üzerindeki ganglion ya da işlemci ise sempatik uyarı gonderdiginden normalde göz bebegini genisletir hasar görünce göz bebeği daralir.

Beyin nedir: Vücuda ve kafa etrafına sinyal götüren kablolar ve sinyal getiren kabloların merkezindeki ankart gibidir. Tüm sürücüler hemen hemen buradadır. İşlemcisi ekran kartı vs herşey burada. Donanim diyebileceğimiz çoğu şey de vücudun kafadan aşağı herşeyi. Omurganin içinden geçen sinirler de telefon hattı gibi kalın elektrik kablolaridir. Ama aralar da ufak ufak işlemciler de bulunur omurilik boyunca .
Bu kablolarin çoğu beyinden hemen çıkarken karşıya gecer nasıl mi mesela kablo beynin sağından çıkıyorsa aşağı inince ponsun altindan vücudun sol tarafına gecer . Yani kişide baktın sol kol çalışmıyor ne aklına gelecek beyindeki sağ kablo arızalı ezilmiş ya da kopmuş gibi.(Bazı karşıya geçmeyen kablolar allttaki beyincik ve ira ila sinirler.

Kranial sinirler: görme işitme tat alma koku alma ve yüz mimik kaslarını kontrol eden sinirler yani kablolardir. Yalnız bunların kafadan aşağılara giden diğer sinirleden farkı çapraz yapmamalaridir. Yani sağ kulağa giden sinir beynin sağ tarafından çıkar gibi. Yani beyincigin de aynidir, ikisinde de beyinde bozuklugunda aynı tarfta sorun olur karşıda değil. Kranial sinir Çıkışları ya da işlemcileri ya da çekirdekleri her nasıl dersen : ilk 1 ve 2. beyin dokusunun devamı gibidir. 3 ve 4 talamus , 5678 pons , 9 10 11 12 ise bulbustadir.

1-Extra promidal sistem hastalık bulguları nelerdir?

! bradikinezi

é rijidite

é postural bozukluk1111111

é istemsiz hareketlker

kore atetoz tremor ballismus distoni ballismus.

2-Parkinson hastalığının major bulguları nelerdir?

É bradikinezi

é rijidite

é istirahat tremoru

é postural bozukluk (bunlardan ikisi tanı içimn yeterlidir.

3- Perkinson hastalığı ile parkinsonizm arasındaki fark nedir ?

– Parkinson hastalığı idiyopatiktir. Parkinsonizmde altta yatan travma tümör hidrosefali vaküler problemler vardır . Semptomlar ikisinde de aynıdır.

4-Kore nedir ,distoni nedir atetoz nedir?

– kore istemsiz ani sıçrama hareket, distoni tekrarlayan dönme hareketi , atetoz yavaş kıvrılma.Sydeniam koresi streptokok enfeksiyonu sonrası görülür.

5-Tourette sendromundan iki örenk hareket?

-hareket çekmek (kaproplali) ve obsesif davranış.

6-Pedinküler hareket ,paratonia ,dekortkiasyon ve deserebrasyon rijiditesi nasıldır ?

Pedinküler hareket patellaya vurunca sarkaç hareketi. Paratonia hastanın

doktorun yaptırdığı hareketlere istemsiz direnç göstermesi, Dekortikason

rijiditesinde üst extremite feleksiyonda alt extremite extansion şeklinde

bükülme,sertlik var deserebrasyonda hem alt hem üst extremite

extansiyon pozisyonunda.

7-Wilson hastalığı klinik bulguları nelerdir?

✔ Bradikinezi ,

✔ flaping tremoru

✔ rijidite

✔ disartri

✔ kore atetoik hareketler

✔ distoni

✔ demans

8- Foster kenedy syndrome komponentler nelerdir?

-optik atrofi

-anosmi

– karşı taraf papil ödemi

– frontal sinus, sfenoidal kanat tümörleri . Olifactor ve optik sinire basıdan kaynaklanır.

9-Tek tarfalı görme kaybı nedenileri ?

– Optik sinir kesileri

– – optik nevrit

– -iskemik optik nöropati

– -retinal ven ve arter oklüzyonu

– -temporal arteritis.

10-Bilateral görme kaybı nedenileri?

-Görme kanallarını tıkayan vasküler lezyonlar

-Sistemik toksikasyon

-katarakt

-maküler dejenerasyon

-bilateral hominim hemanopsi

-pseudotümör serebri

-kiazma kompresyonu.

11-Amorozis fugas nedir neden kaynaklanır?

-Kardiyak embolilerden kaynaklanan geçici tek taraflı görme kaybı

1x- 3. sinirin görevleri nelerdir , hangi nukleuslara sahiptir?

-Gözün superior, inferior, medial rektus kalsları ,inferior oblik kaslarını

innerve eder. Parasempatik uyarı ile myozis sağlar, göz kapağı

innervasyonunu sağlar.

Nukleusları; perlia nukleusu(konverjans ve akomodasyon) , edinger westpal nukleusu(pupill kons ile ilgili) ve motor nukleustur .

12-Tek taraflı midrtiyazis nedenleri nelerdir?

✔ 3. sinir felci

✔ travmatik midriazis

✔ -adienin tonik pupillası

✔ -akut glokom krizi

✔ -farmakolojik midriais

13- Bilateral midriazis nedenleri ?

-Tektal bölge lezyonları

-Sistemik intoksikasyon

-bilateral midriatik damla

14- Weber sendromu nedir?

3. -3.kranial sinir çekirdeği ve piramidal yol lezyonuna bağlı görülür.

-Karşı taraf hemiparezi ,gözün dışarı kayması ve midriazis görülür.

15-piramidal yol lezyonlarında görülen semptomlar

nelerdir?

-Kas güçsüzlüğü

-Tonus değişikliği;spasisite

-DTR lerde artma

-ptolojik refleksler. Yakalama ,babinski ve eş değerleri, palmomental , hoffman reflexleri gibi.

16-Millerd Gubler sendrom bulguları nelerdir?

Ponsta enfarkt vardır.

6.sinir tutulumu ve karşıda bulguları

7. sinir tutlumu aynı taraf periferik fasial paralizi.

17-Hipotoni sebepleri nelerdir, hipotoni hangi motor nöron hastalıklarındsa görülür?

-Poliomyolit

-Tabes dorsalis

-Serebellum lezyonları

-piramidal yolların akut evresi

2. motor nöron hasarında görülür.

18- Gradenigo sendromu nedir ?

-Petroz kemik seviyesinde 5 ve 6. Sinir tutulumu

-aşırı lakrimasyon

-petrozit –

19-Perneu Sendromu nedir sebepleri nelerdir?

-Orta ve dorsal beyin tutulumuna bağlı gelişir göz yukarı bakamaz

-3. ventrikül tümörü

-hidrosefali

-multipl skleroz

-Wernicke ensefalopatisi

-ensefalit

20- 5. sinir nukleusları nelerdir?

-Mezensefalik nukleus

-anasensorial nukleus

-motor nukleus

-desendan trigeminal nukleus

21- 5.sinirin motor ve duyusal muayenesi nasıl yapılır?

-motor muayene çiğneme kaslarından yapılır masseter, temporal ,internal ve external pteroid kaslardan

– duyu muayenesi de labella , kornea reflexi ve çene reflexinden bakılır.

22- talo hunt sendromu nedir ?

-Kavernöz sinus , superior orbital fissuru tutan enflamasyon

-Okuler bölgede hareket ,duyu kaybı ve ağr olur-

-ptozis gelişir

-kortikosteroide yanıt önemli tm nin ekarte edilmesi için.

23- Serebello pontin köşe tümörlerinde hangi sinirler tutulur ve semptomları

nelerdir?

-5,7,8 . sinirler tutulur

-aşırı lakrimasyon, terleme, ve tükürük salgısı olur

-hiperakuzi olur

25-Fasial kamnnal içi lezyonlar nelerdir?

-kafa tabanı fraktürleri

-oküler enfeksiyon

-petrozit

-bell paralizis

-rumsey hunt sendromu, herpes zoster enfeksiyonu

1-Extra promidal sistem hastalık bulguları nelerdir?

! bradikinezi

é rijidite

é postural bozukluk

é istemsiz hareketlker

kore atetoz tremor ballismus distoni ballismus.

2-Parkinson hastalığının major bulguları nelerdir?

É bradikinezi

é rijidite

é istirahat tremoru

é postural bozukluk (bunlardan ikisi tanı içimn yeterlidir.

3- Perkinson hastalığı ile parkinsonizm arasındaki fark nedir ?

– Parkinson hastalığı idiyopatiktir. Parkinsonizmde altta yatan travma tümör hidrosefali vaküler problemler vardır . Semptomlar ikisinde de aynıdır.

4-Kore nedir ,distoni nedir atetoz nedir?

– kore istemsiz ani sıçrama hareket, distoni tekrarlayan dönme hareketi , atetoz yavaş kıvrılma.Sydeniam koresi streptokok enfeksiyonu sonrası görülür.

5-Tourette sendromundan iki örenk hareket?

-hareket çekmek (kaproplali) ve obsesif davranış.

6-Pedinküler hareket ,paratonia ,dekortkiasyon ve deserebrasyon rijiditesi nasıldır ?

Pedinküler hareket patellaya vurunca sarkaç hareketi. Paratonia hastanın doktorun yaptırdığı hareketlere istemsiz direnç göstermesi, Dekortikason rijiditesinde üst extremite feleksiyonda alt extremite extansion şeklinde bkülme,sertlik var deserebrasyonda hem alt hem üst extansiyon pozisyonunda.

7-Wilson hastalığı klinik bulguları nelerdir?

✔ Bradikinezi ,

✔ flaping tremoru

✔ rijidite

✔ disartri

✔ kore atetoik hareketler

✔ distoni

✔ demans

8- Foster kenedy syndrome komponentler nelerdir?

-optik atrofi

-anosmi

– karşı taraf papil ödemi

– frontal sinus, sfenoidal kanat tümörleri . Olifactor ve optik sinire basıdan kaynaklanır.

9-Tek tarfalı görme kaybı nedenileri ?

– Optik sinir kesileri

– – optik nevrit

– -iskemik optik nöropati

– -renalven ve arter oklüzyonu

– -temporal arteritis.

10-Bilateral görme kaybı nedenileri?

-Görme kanallarını tıkayan vasküler lezyonlar

-Sistemik toksikasyon

-katarakt

-maküler dejenerasyon

-bilateral hominim hemanopsi

-pseudotümör serebri

-kiazma kompresyonu.

11-Amorozis fugas nedir neden kaynaklanır?

-Kardiyak embolilerden kaynaklanan geçici görme kaybı

1x- 3. sinirin görevleri nelerdir , hangi nukleuslara sahiptir?

-Gözün superior, inferior, medial rektus kalsları ,inferior oblik kaslarını innerve eder. Parasempatik uyarı ile myozis sağlar, göz kapağı innervasyonunu sağlar.

Nukleusları; perlia nukleusu(konverjans ve akomodasyon) , edinger westpal nukleusu(pupill kons ile ilgili) ve motor nukleustur .

12-Tek taraflı midrtiyazis nedenleri nelerdir?

✔ 3. sinir felci

✔ travmatik midriazis

✔ -adienmin tonik pupillası

✔ -akut glokom krizi

✔ -farmakolojik midriais

13- Bilateral midriazis nedenleri ?

-Tektal bölge lezyonları

-Sistemik intoksikasyon

-bilateral midriatik damla

14- Weber sendromu nedir?

3. kranial sinir çekirdeği ve piramidal yol lezyonuna bağlı görülür.

4. Karşı taraf hemiparezi ,gözün dışarı kayması ve midriazis görülür.

15-piramidal yol lezyonlarında görülen semptomlar

nelerdir?

-Kas güçsüzlüğü

-Tonus değişikliği;spasisite

-DTR lerde artma

-ptolojik refleksler. Yakalama ,babinski ve eş değerleri, palmomental ,

hoffman reflexleri gibi.

16-Millerde Gubler sendrom bulguları nelerdir?

Ponsta enfarkt vardır.

6.sinir tutulumu ve karşıda bulguları

7. sinir tutlumu aynı taraf periferik fasial paralizi.

17-Hiptoni sebepleri nelerdir, hipotoni hangi motor nöron hastalıklarındsa görülür?

-Poliomyolit

-Tabes dorsalis

-Serebellum lezyonları

-piramidal yolların akut evresi

2. motor nöron hasarında görülür.

18- Gradenigo sendromu nedir ?

-Petroz kemik seviyesinde 5 ve 6. Sinir tutulumu

-aşırı lakrimasyon

-petrozit –

19-Perneu Sendromu nedir sebepleri nelerdir?

-Orta ve dorsal beyin tutulumuna bağlı gelişir göz yukarı bakamaz

-3. ventrikül tümörü

-hidrosefali

-multipl skleroz

-Wernicke ensefalopatisi

-ensefalit

20- 5. sinir nukleusları nelerdir?

-Mezensefalik nukleus

-anasensorial nukleus

-motor nukleus

-desendan trigeminal nukleus

21- 5.sinirin motor ve duyusal muayenesi nasıl yapılır?

-motor muayene çiğneme kaslarından yapılır masseter, temporal ,internal ve xternal pteroid kaslardan

– duyu muayenesi de labella , kornea reflexi ve çene reflexinden bakılır.

22- talo hunt sendromu nedir ?

-Kavernöz sinus , superior orbital fissuru tutan enflamasyon

-Okuler bölgede hareket kaybı,duyu kaybı ve ağrı olur

-ptozis gelişir

-kortikosteroide yanıt önemli tm nin ekarte edilmesi için.

23- Serebello pontin köşe tümörlerinde hangi sinirler tutulur ve

semptomları nelerdir?

-5,7,8 . sinirler tutulur

-aşırı lakrimasyon, terleme, ve tükürük salgısı olur

-hiperakuzi olur

24- Foster kenedy sendromu nedir, weber sendromu nedir, millerd gubler

sendromu nedir, gradenigo sendromu nedir, perineu sendromu nedir,

talo hunt sendromu nedir,wallenberg sendromu nedir?

-Foster kenedy : 1 ve 2 sinir tutulur. Anosmi optik arofi ve karşı taraf pupil ödemi olur.

-Weber sendromu: 3 sinir ve pramidal yol tutulur . Karşı taraf hemiparezi, göz

dışa kayar midriyazis olur.

-Millerd Gubler sendromu: Ponsta enfarkt olur. 6. sinir karşı taraf bulguları

ve fasial periferik hemiparezi olur

-Gradenigo sendromu: 5 ve 6 sinirler tutulur, tabi petrozit seviyesinde

olduğundan petrtozit olur 5 sinir tutluduğundan aşırı lakrimasyon olur.

-Peruneu sendromu : Orta be dorsal beyin tutulumu vardır.Göz yukarı bakamaz.

Sebepleri :hidrosefali,3.ventrikül tümörü, multipl skleroz ,ensefalit,wernicke

ensefaliti

Talo Hunt sendromu :Kavernöz sinus superior orbital fissuru tutam enflamasyon.Oküler Okuler kaslarda ağrı hareket kay ve duyu kaybı olut,ptozis gelişir.

-Wallenberg sendromu : 5,9,10. sinirler tutulur yüzde ve boynun aşağısında kontralateral duyu kaybı olur ,horner olur,disfaji disartri olur. Palatin kaslarda güçsüzlük olur

,PICO tıkanmıştır,nistagmus ve disartride görülür.

25-Fasial kanal içi lezyonlar nelerdir?

-kafa tabanı fraktürleri

-oküler enfeksiyon

-petrozit

-bell paralizisi

-rumsey hunt sendromu, herpes zoster enfeksiyonu

26- Brown Sequard sendromunu tanımlayınız?

-Omuriliğin unilateral parsiel lezyonudur

-İpsilateral diskriminaasyon eklem pozisyon ve dokunma duyusu

kaybolu, kontralateral ağrı ve ısı duyusu kaybolur.

-Lezyon tarafında plantar reflex , klonus ve tonus artışı olur.

27- Anterior cerebral arter sendromu bulgularını yazınız ?

-başlangıçta radiküler ağrı

-Hemiparezi,quadriparezi

-ağrı ,ısı dokunma duyusu kaybolur,

-derin duyular korunur eklem pozisyon ve vibrasyon duyusu korunur

-akut idrar retansiyonu olur

-Spasitise

-Babinski pozitifleşir

28-Posterior spinal arter sendromu bulguları nelerdir?

-propriorseptif duyular kaybolur,

-Ağrı ısı ve dokunma duyusu korunur.

-Dtr ler kaybolur

29- ALS başlangıç semptomları nelerdir?

-Frontal lob tutlumu

-bulber ya da psodo bulber paraliz buna bağlı disartri ,yutma güçlüğü olur.

-kaslarda asimetrik güçsüzlük

-Çiğneme kaslarında ,ön kolda (proximallerde) güçsüzlük

-çene reflexi artar

-Duydusal dalgalanmalar

-kaslarda fasikülasyonlar

-dilde fibrialsyon

30- Motor nöron hastalığı hangi fonksiyonları etkilemez?

– -okuler kasları tumaz

-mesane tutlumaz

-duyu bozuklukları olmaz

31- Primer lateral sklerozun Als den farkı nedir? Kenedy hastalığının ALS den

farkı nedir ?

-belirtiler üst motor nörona sınırlıdır

-kenedy ise perioral kaslar tutulur,jinekomasti ve reflex kaybı olur.

32- Polinöropati yapan ilaçilar nelerdir?

-vinkristin

-izoniazid

-metronidazol

-sisplatin

33- Diabetik nöropatinin otonomik bulguları nelerdir?

-ortostatik hipotansiyon

-terleme kaybı

-dinlenme taşikardisi

-gastroparezi,diyare

-impotans

-dilate mesane

34- Wallenberg sendromu nedir hangi damar tıkanması sonucu gelişir?

-Pico tıkanması sonucu oluşur. 5,?,9,10. sinirler tutulur.

-Yüzde ipsilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı boyun altında ise kontra lateral

-horner sendromu

-nistagmus ,vertigo görülür

-disfaji,disartri

-palatal ve laringeal sinirlerin paralizisi görülür

35- Guillan Barre sendromu nedir?

-viral enfeksiyonu takiben 1-3 hafta sontra meydana gelen periferik sinir hastalığı

-önce bacaklarda karıncalanma ile başlar kollara daha sonra yukarı yayılır

-Alt extremitede güçsüzlük başlar daha sonra yukarı kranial sinirler bulber belirtilrt olur.

-dtr ler alınır, daha sonra kranial sinirlere ve otnomik belirtiler verebilir.

36-Polinöropatilerde genel bulgular nelerdir?

-Eldiven çorap tarzı duyu kaybı extremitelerde

-alt extremiteden başlayan güçsüzlük

-el ve ayaklarda yanma hissi ,paresteziler.

-allodini

-kas erimesi

-trofik değişiklikler kıl dökülmesi , yumuşak tırnaklar

36- Gullian barrede BOS bulguları nelerdir?

-BOS proteini yüksektir

-Hücre bulunmaz.

37-Ust brakial plexus hangi segmenttir ve paralizisinde ne görülür?

-C5 ve C 6 nın doğumda traksiyon ya da omuz üzerine düşme sonucu

paralizisidir

-Erb-Duchenne paralizisi olur, omuz yukarı kaldırılamaz ,kolu fleksiyon yapamaz

38- Brakial plexus lokalizasyonu?

-Boyun altında sklenus anterius medius ve posterior arasındaki üçgende klavikulanın arkasında yer alır.

39- Klupmke paralizisi nedir hangi sinirler tutulur?

-C8 ve T1 tutulur. El kaslarında paralizi sebebiyle pençe el görülür.T1 kökü

tutulursa horner sendromu görülür.

40- Akut transvers myelit hakkında bilgi veriniz?

-Bildiğin brudzenski sendromunun belirtilerini salla gitsin.

41- Karpal tünel sendromu nasıl olur nedenler nelerdir?

Transver ligamentin n. medianusu sıkıştırması sonucu olur. Sebepleri kil akma ,gebelik,konnektif doku kalınlaşması,ligamentin infiltrasyonu.

42- Mareljia parestike nedir?

-lateral femoral kutanöz kasın inguinal kanalda sıkışması sonucu enflamasyon ve parestezi olur.

43- Alexi nedir?

-Alexi yazılanı anlayamamaktır.

44- Senkop-epilepsi ayıtrıcı tanısı nasıl yapılır?

– Yaralanma

– inkontinas

– üfleyince gözleri kırpıştırma

– konfüzyon

– aura

– senkopta postüral durumun etkisi vardır

– bu jenaralize tonik klonikin farkıdır yere düşüp kasılır epilepsili hasta

45- Myoklonik nöbet nasıl olur ,klonik nöbet nasıl olur,tonik- klonik nöbet nasıl

olur,tonik nöbet nasıl olur?

-Klonik nöbet ritmik kasılma şeklindedir

– -myoklonik nöbet ise aniden atma tarzı hareket yapar sakar zannedilir kitap okurken fırlatması gibi.

-Tonik-klonik yere düşer sabit kasılma olur

-tonik nöbet sabit kasılma hareketi.

46- Jeneralize nöbet tipleri nelerdir?

– Absans

– klonik

– myoklonik

– klonik

– atonik

– tonik klonik

47- Eeg nin ne gibi işlevi vardır?

-Epilepsinin tanısı

-tedaviye cevabı

-lokalizasyonunun tespit edilmesi

-türü

48- Epilepside hangi ilaçlar hangi türlerde kullanılır?

-Parsiel ve komplex parsielde karbamazepin ,oksikarbamazepim, valproik asit ve

fenitoin ,lgt kllnlr.

– Jeneralize;

– -Primmer jeneralizede

-absansda; Etosuksimid , valproik asit ve LGT kllnlr

Atonik ve myoklonikde ; Valproik asit ,LGT

-sekonder jeneralizede ,parsiel-komplex parsiel ile aynı bulgular vardır.

– Status epileptikusta diazepam kllnlr.

49- Fenitoin,Karbamazepin ve valproik asisin yan etkileri nelerdir?

-Fenitoin : Kİ depresyonu ,lökopeni,hirsitusmus ,serebellar bulgular ,d-vitamin

emilimini engeller.

-Karbamazepin, Hiponatremi serebellar bulgular diplopi, vertigo bulatı,kusma ataxi

-Valproikasit:Toksik hepatit,serebellar bulgular,mensturasyon bozukluğu,kilo alma

50- Kibas belirtileri nelerdir?

-baş ağrısı

-kusma

-papil ödemi

-bilinç bozukluğu

51- Bell paralizisi nedir? Bell fenomeni nedir? Neler olur?

-soğuk suçlanmaktadır stiolmastoid kanal ya da fasial kanalda enflamasyon sonucu ağrı oluşur göz dışa yukarı kayar(bell fenomeni) , tat ses tükrük salgısı bozulur.

52-Grafestezi nedir, steragnozi nedir?

-Grafestezi ele çizilen şeklin tanınması , sterognazi ele verilen cismin

tanınmasıdır.

53- SVH ların klinik sınıflaması nasıldır?

İskemik ve hemorarjik. ;İskemik olan geçici iskemik atak ve iskemik strok diye ikiye ayrılıur. İskemik strok da yerleşmiş ,ilerlerici iskemik strok ve kronik cerebral iskemi diye ayrılır.

Hemorjik Svh ise inrahemisferik,serebellae ve medulla oblangata ,SAK, inra ventriküler diye ayrılır.

54-Karotis sistemi geçici iskemik atak ve vertebrobaziller sistem GİA bulguları

nelerdir?

-Karotid sistem GİA: Aleksi,agrafi,apraxi,disfazi,amorazis fugas,hemianopsi ,kontralateral hemiparezi

-VB GİA: Ataxi ,bulantı,vertigo,diplopi,disartri,düşme.

55- Middle cerebral aretr ,anterior serebral arter, posterior serebral arterin beslediği alanlar ve tıkanmaları sonucu görülen patolojiler nelerdir?

-Orta serebral arter frontal lobun 3 te 2si , Parietal ve temporal lobları besler oklüzyonunda motor hareketler , bilinç bozukluğu, apraxi,hipoestezi, piramidal bulgular.Hemiparezi kolda hakimdir

-Anterior serebral arter Frontal lobun mediali ,capsula internanın bazı yerleri .

-Posterior serebral arter ;temporal lobun alt tarafı, oksipital lob ,talamusu sular.

Bilinç, çeşitli görme bozuklukları,Vücut ksrşı tarafında ağrı ve ısı duyusu kaybı ve

perineu sendromu görülür.

-Vertebrobaziller arte sakat oluncada beyin sapı falan etkiler,kranial sinirler

etkilenir.Millerd gublerde pons ve 6,7. sinirler etkilenir. Gradenigo sendromunda

6 ve 5. sinrler etkilenir. Wallenberg sendromunda PICA tıkanır.

56- Beyindeki damar anastomozları hangileridir?

–Oftalmik anastomoz (I ve Ext karotid arterin anastomozu

-Wills circle

-Plial anastomozlar:kortexte üç ana arterin kortexte anastomozu

57 iskemik atağın akut dönem tedavisi nasıldır?

-Hemodinami düzeltilmeli oksijenasyon sağlanmalı

-Anti ödem tedavi yapılmalı, gliserol ve mannitol ile

-Anti trombolitik tedavi: t-PA, sterptokinaz (3 saat

içinde )

-Anti koagula tedavi: Coumadin, heparin.

-Sekondeer koruma: Antiagreganlar Asa, klopidogrel,dipridamol

-Birincil tedavi;diabet, lipidemi,ht teavisi.

58-Laküner infarkt semptomları nelerdir?

-İzole semptomlar var

-Bilinç açık

-Hafif duyusal belirtiler

-hemiparezi

-Beceriksiz el

-Daha çok DM ve HT zemininde gelişir

59-Tbc menenjitinde steroid tedavisi ne zaman yapılır?

– Bilinç kötüleşiyorsa

– Spinal blok kanıtı varsa

– hastalık progresiv seyirli ise

60-Herpes simpleks virüsü nerleri tutar ne olcağını da sen tahmin et?

-Temporal ve frontal lobu seçici olarak tutar. Asiklovir kllnlr.

61- Yavaş viral enfeksiyonlar nelerdir?

-sspe

-İlerleyici kızamıkçık ensefaliti

-Crutdz-jacob hastalığı

-Gerstmann strauus sendromu

-kuru hastalığı

62- AIDS nörolojik komplikasyonları nelerdir?

-Fırsatçı sss enfeksiyonları

-AIDS -demans komplexi

-AIDS nöropatisi

-Polimyozit

-Primer sss lenfoması

63- Bilinçli proprioseptif duyuyu taşıyan sinirin hasarında hangi bulgular olur?

-Romberg testi +

-sterognozi

-iki nokta ayrımı

-vibrasyon testi

64- KIBAS tedavisi ?

-15 dk boyunca IV bolus şeklinde 1-1,5 gr/kg % 20 mannitol verilir

sonra 2-3 6 saat arayla verilir

65- Alzheimer hastalığı patolojisi?

-Nöron kaybı

-Nörofiril yumaklar

-Amiloid plaklar

-Kortikal atrofi

-ventriküler genişleme

-gliozis

-granulovakuoler dejenerasyon

-nigral dejeneasyon

66- Hangi hastalıkta lewy body cismiciği beyinde diffuz yayılır?

-ADEM? Cıdp?

67 – Myotonik hastalıklar nelerdir?

-Paramyotnia congenita

-Myotonia fluctuans

-Becker tipi myotonia

-Thomson tipi myotonia

68-Becker tipi muskuler distrofide dikkat edilmesi gerken durum nedir, hastalığın

teşhisi nasıl yapılır?

– Kardiyomyopatiyr dikkat edilmeil. Immunhistokimya sonrada western blot

– tekniği ile tanı konur

69)- X’e bağlı resesif distrofiler hangileri,otozomal distrofiler hangileridir?

-Xe bağlı DMD ve BMD , ck yüksek

-OTOzmal olanlar; Fasukulohumoral(erişkinde en çok görülen distrofi şekli.) ,

myotonik distrofi,Emery Distreuf kas

distrofisi, Okulofaringeal distrofi

70- Diabetik nöropatiler nelerdir? Sınavda çıktı.

71- Als ile karışan hastalıklar? s

72- 9 ve 10 . sinirlerin fonksiyonları nelerdir? s

73- N. radialisin zarar gördüğü durumlar? s

74- Epilepside hangi tipinde hangi ilaç kullanılır ya da kullanılmaz? S

75- Demansın özellikleri ile ilgili doğru yanlış şeklinde soru?

Refah hoca başlıkları soruyor klasik soru şeklinde , temel hocada ders anlattığı ayrıntıları soruyor.

76- guillan barre sendromunun kliniğini anlatınız? s

Elle dokunduun şeyin adlandıramama?

-taktil afazidir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.