ORTOPEDİ


ORTOPEDi

Posted: Aralık 18, 2010 by yyustaj5 in stajlar

Vatandaşın bel fıtığından  yani lumbal herniden anlayacağı, iş yapıp zorlayınca sağ ya da sol kalça üst tarafta  ağrı başlar bu; kişiye işe devam etmemesi ve tekar aynı tempoda iş yapmaması gerektiği kounsunda uyarıdır yani zorlmaya devam ederse bel fıtığı ilerleyip kötüleşecektir. Kimi zamanda sağ bacak ya da sol bacak dış tarafta uyuşukluk, hissizlik ya da  buclanma hiseder. Bu parestezidir ve aynı şekil bel fıtıgının ilerlediği, sinire bası yaptığı  konusunda uyarıdır. Kişi zorlamaya devam ederse uyuşukluk ağrıya dönüşür ve iyice sıkıntıya sokar ilerleyince ameliyatlık hale gelir .Aslında bacaktaki ağrı bacaktan kaynaklanmaz hasta bacaktan kaynaklandığını zanneder. Bacağa gelen sinirler belden geçtiği için bel hizasında  sinir hasara uğrar sinirler elektrik kablosu gibidir sıkıştırınca hasta bacağım ağırıyor sanar bacağına beline sıcak koyar yakar, abuk subuk kişilere gidip garip işler yaptırır. Ağrının bir şekilde durdurulması tedavi değildir ister ilaçla ister bacağı çekerek garip işler yaparak durdur, tedavi olmaz. En iyisi sadece yatmak örneğin doktorun yazdığı ağrı kesicileri alıp hiç oturmadan ve ayağa kalkmadan sadece 10 gün yatmak sinir hasarının erken dönemde kısmen toparlanmasına ardımcı olur. bel ağrısı olanın çapa ypması , çömelerek iş yaması , kazması bel ağrıını nüks ettirip günlerce yatmasına sebep olabilir.

Kol,el ve el bileğinde ağrı olan kişide karpal tünel sendromu, tendinit, tetik parmak vs den başka periferik arteiel tıkanıklık da akılda bulundurulmalı, radial ulnar, brakial nabızlar da kontrol edilmeli. Oklüzyon durumunda tedaviye erken başlanmış olur.

Kalça çıkığı yani GKÇ taraması (gelişimsel kalça çıkığı)  bir aylık tüm bebeklere  önerilir.Ancak hekimin bu konuda tecrübeli olması gerekir ülkemizde çocuk doktorları ve radyologların çoğu bunu erken tespit edemez. Ülkemizde kalça çıkığı oranı binde 15-20 civarındadır dünya ortalmasında ise binde 1 civarındadır bir çok ülke önlemlerle bu oranlara düşürmüştür. Kalça çıkığında genetik önemli etkendir akrablarındaGKÇ hikayesi olanlar kontrole gitmelidir. Ayrıca bebek kunndaklama da kalça çıkık riskini arttırır.   İlk yılda yaklanırsa ameliyatsız bandajla tdv edilebilir bir yıldan sonra ise ameliyatta olsa ancak kısmen düzelir. % 30 oranında sakatlıkla ömür boyu yaşar 40- 50 yaşlarında da semptomatikj hale gelince kalça protezi takılması gerekir. Hastalara taramanın yaygınlaşmasını sağlamak ………  tavsiye ederim. Bu olay tekbir hekimin suçu değil çünkü düzgün eğitim verilmiyor.

Extremitenin etrafı tamamen sarılınca alçı , bir tarafa tahta koyup sarılmuş haline atel denir. Alçı 3 haftadan sonra eklemde kontraktüre sebep olabilir.

Pelvi-pedal alçılar kalça çıkığında kllnlr
Tüm iskelet traksiyonları içten dışa, sadece tuberositas tibia da dıştan içe yapılır(sinir arazı tehlikesinden dolayı)
iskelet traksiyonu lokal veya genel anestezi altında ilgili yerden Kirschner veya Steinman çivileri geçirilerek yapılır. Artrodez eklemin dondurulması . Ortez tam protez değildir destek için yapılır.Epifizin eklem içinde olmayan tipi apofizdir, olekranon gibi. Nörotimezis sinir kopması, nöropraksi sinir dışardan normal, işlevi bozuk olması. Pilor kırık :ayak-bacak eklem kırığı. Lisfranc eklemi :trsal-metatarsal eklemdir amputasyon çizgisidir.. Şopart da Kalkaneus talus ve kubid eklem arasındadır.

Çocuk kırıkları

İki yönlü, mukayeseli eklemleri de içine alacak radyografiler çekilmelidir.

Özellikle dirsek ekleminde kemikleşmemiş yapıların kırıkları radyografide görülmeyebilir

Rotasyon kusuru düzelmez, Sinostoz, osteokondroz, kaynama kusuru ,  alçı sendromu gelişebilir
Duputyren kontraktürü
Elde palmar aponevrozun nodül ve bandlarla kalınlaşması ve kısalması sonucu avuçta ve parmak eklemlerinde fleksiyon kontraktürü gelişmesidir
Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD)
Yenidoğan kalçasının femur başı ve asetabulumu arasındaki uygunsuz ilişki veya instabilitenin bulunduğu bir gurup hastalıktır. Konjenital tipte asetabulum gelişmemiştir.
Kalça çıkığı: Femur başı ve asetabulum’un karşı karşıya olmadığı durumdur.
İki şekli vardır. 1. Tipik (%95)
Çıkarılabilen kalça: Bu kalçalar, dışa rotasyon ve abduksiyonla normal duruma getirilebilir veya tersine, adduksiyon ile normal durumdan çıkarılabilirler.
Eşlik eden durumlar:   Konjenital Tortikolllis
Pes ekino varus
Makat geliş
Oligohidramnioz
Bağ laksisitesi
Uzun dönemde öykü
Displastik kalçada 20 yıllık izlemede artroz gelişir (Artroz, çıkık kalçadan daha kötüdür)
Subluksasyon artroz başlangıcının habercisidir.
Tam çıkık hayatın 50. yılına kadar sakatlık yaratmaz.
Yalancı asetabulum oluşmuşsa artroz en kötüdür.
Diz ve bel ağrısı kişiye göre değişiktir.
Yeni doğanda şunlara bak
1-Ortolani muayenesi:
Yarı çıkık kalçanın yerine konulması manevrasıdır.
2-Barlow veya Palmen muayenesi:Kalçaların tek tek ve çıkığa zorlanması manevrasıdır. (Pozitif provokasyon testi)

3-Simetrik olmayan deri kıvrımları (Pili asimetrisi) – Güvenilirliği kuşkuludur.
Abduksiyon sınırlılığı,

4-Bacak kısalığı veya iki taraflı ise perine genişliği. Cetvel bulgusu dizi flexiona getirip aynu hizadamı diye bakmaktır. ileri yaşlarada Abduksiyon kısıtlılığı ,Uzunluk farkıCetvel bulgusu,Pili asimetrisi,Yürüyüş bozukluğu ,Trendelenburg bulgusu,Lomber lordozun artması var mı diye bakılır.
Tanı:   US  bakılır ilk 6 ay sonra röntgen çekilir . Us de şu yapılar görülmeli:
1- asetabular derin nokta
2) iliak kanat konturu
3) asetabular labrum
Ön-arka Radyografide incelenen parametreler: alfa açısına balılır 24 çocukta 15 derece erişkinde alt sınır.
Hilgenreiner çizgisi: (Y kıkırdaklarından geçen yatay çizgi)
Perkins’in dik çizgisi: (Asetabulum dış kenarından Hilgenreiner çizgisine indirilen dik çizgi.)
Asetabulum açısı- Asetabular indeks: (Asetabulumun iç ve dış kenarından geçen çizgi ile Hilgenreiner çizgisi arasında kalan açı.)
Shenton eğrisi: (Troh. Minor ve Pubis alt kenarının yaptığı eğri.)
CCD açısı: (Femur cismi ile femur boynu arasındaki açı.)
Pavlik koşumu, doğumdan iki hafta sonra pozitif Barlow veya Ortolani bulgusu devam eden veya sublukse kalçaları olan yeni doğanlar için endikedir.
Bebek 18 aylık olmuşsa kapalı redüksiyon imkansızdır, redüksiyon için traksiyon uygulanması gerekir. Traksiyon da avasküler nekroza neden olur.
Normalde 6 aya kadar reduksiyon olur 1 yaşından sonra tam düzelmez.6 ay 1.5 yıl arası kaopalı sonra açık reduksiyon ve cerrahi yapılır.
İnternal tespitte Kullanılan Araçlar:1.Tel dikiş veya tel çivi tel dikiş, Kirschner teli, U çivisi.
2.Vidalama kortikal vidalar: boydan boya yivli
kansellöz vidalar: yarısı yivli spongioz kemik için
malleol vidası:
3. Plak ve vida ile tespit paslanmaz çelik, vitalyum veya titanyumdan olabilirler
-normal standart plaklar
-Kompresyon veya germe yapılan plaklar
4. İntramedüller çivi
Küntcher çivis
Ender çivisi
Kilitli çiviler
6-Eksternal Fiksatörler
7-İmplant ve Protezler
—————————–
kompartman sendromu :Kapalı fasya boşluğu içinde doku basıncının yükselmesi
Doku perfüzyonunu azaltır – İskemi ve nekroz, Hücre ölümü ile sonuçlanır . Normal basınç 10mmhg ama sendromda 30 a çıkar.
Gerçek bir Ortopedik Acil durumdur
Kliniği:Ağrı ve bu ağrının kompartmandaki kasların pasif gerilmesi ile artması sinir ve kasların iskemiye bağlı işlev bozukluklarından önceki en hassas ve genellikle tek klinik bulgudur
Cerrahi tdv fasiatomidir. Çok zaman kaybetmeden yapılır.
Baldırda 4 kompartman var. Ayak ve elde de bayağı bir kompartman var uylukta da var.

Tortikollis : SCM kasındaki spazm.hematom,kısalma boynun bir tarafa eğilmesine yol açar. Öncelikle fizyoterapi olmazsa cerrahi uygulanır. Bir yaşına kadar tedavi edilmezse yüzde asimetri gelişir.
Omurga tüberkülozu: Önce vertebranın spongioz kısmından başlar yer çekimi etkisiyle aşağı iner. Önce yeşildir bu apse sonra beyaz olur soğuk apse denir yayılır her yere.özet olarak Pott Triadı:
Soğuk abse
Gibbus
parapleji
Brcella osteomyeliti
Brusella tüm kemik tutulumlarının 2/3 ü vertebradadır.
Uzun kemikler ile kalça ve diz gibi eklemlerde de görülebilir. omur bölgesinde palpasyonla hassasiyet vardır. Papağan gagası karakteristiktir yan grafide
OSTEOMYELİT
Kemik iliği İltihabıdır.

    • 1-Akut     Hematojen Osteomyelit: Kan yolu ile gelen mikroorganizmaların kemiğin bol kanlanan metafizine yerleşmesi sonucu gelişir.         Sepsis gelişebilir tdv edilmezse ölümcül olabilir.
    • 2. Primer Osteomyelit: Açık bir kırıktan veya yumuşak doku         enfeksiyonundan sonra kemiğin doğrudan bulaştırılması ile         oluşur.
    • Osteomyelit daha çok çocuklarda görülür. Klinikte ateş üşüme titreme halsizlik     iştahsızlık görülür. Bundan başka lokal enfeksiyon bulguları     vardır ısı artışı şişlik kızarıklık gibi. Hareket     kısıtlılığıda olur hareketle ağrı ortaya çıkar.
    • Yeni doğanda ençok streptokoklar staf aureus ve gram negatifler. Diğer yaş gruplarında staf aureus ,gr(-) bakteriler ve streptokoklar etkendir.

. Apse havers kanallaryıyla periosta yayılır ve fistül oluşturur.Oluşan apse yayılmazsa brodi apsesi denir. Apse ekleme açılmışsa septik artrit denir.
Apsenin baskısıyla beslenemeyen kemik ölür buna sekestr denir.Bu ölü kemiği periost kalınlaşarak sarar o zaman involukrum denir. Bu iş sekestr olmadan yalnızca periost kalınlaşması ile olursa sklerozan osteomyelit denir.
PES , pes equino varus: 1. Ayak bileği ekinizmi
2. Kalkaneus varus
3. Metatarsus varus
4. İnternal tibial torsiyon      ile karakterize doğuştan bir anomalidir
Talus ana rolü oynamaktadır.
Tdv doğar doğmaz başlanır el ile egzersiz yaptırılır 3-5 günden sonra Korreksiyon (düzeltici) alçı tedavisi başlanır.Önce kavus düzeltilmeye yönelik alçı sonra varusa yönelik.
Septik artrit : Eklemlerin özel olmayan enfeksiyonuna denir.Eklemde yıkım çok hızlıdır bu nedenle acil tedavi gerektirir. En sık 0-3 yaş grubunda görülür.Etken Mikroorganizma
Yeni doğan: Staf. Aureus ve Beta hem. Streptokoklar
1 ay – 3 yaş: H. İnfluenza, Streptokoklar, Staf. aureus
3 yaş üzeri: S. Aureus, Beta hem. Streptokoklar . Hematojen yolla, Komşuluk yolu ile ve doğrudan     yerleştirme ile buaşabilir ekleme.
Aşırı miktarda sinovya sıvısı salgılanır.
Sinovya sıvısı bulanıktır: PNL hakimiyeti vardır. Lökosit sayısı 50 000 / cc yi aşar.Sinovya sıvısının şeker içeriği azalır, proteini artar
Bir kaç gün içinde eklemde cerahat birikir ve eklem kıkırdağı hızla yıkıma ve dejenerasyona uğrar
En belirgin şikayet, ilgili eklemde ağrıdır ,hasta kısa zamanda yürüyemez duruma gelir
Grafide eklem aralığında artma görülür ileri dönemde eklem aralığı azalır. Ultrason eklem içi sinovya artışını gösterir.Tdv de penisilin ve sefalosporin verilir.
SKOLYOZ : En üst ve en alt vertebra arasındaki koronal planda açı farkı, eğriliktir .10 derece ye kadar spinal asimetri denir. Daha fazla eğrilik ve rotasyon varsa skolyoz vardır. Testte rüku yapar gibi eğilir hasta ve eğrilik kontrol edilir. Solunum fonksiyonlarını ölçmek için SFT yapılmalıdır çünkü en önemli şikayeti budur. Alt ve üst koronal çizgilere dikçekilen doğruların kesiştiği açı cobb açısıdır 90 derceyi aşarsa cerrahi gerekir. Takip risser değerlendirmesi ile yapılır. Brays tedavisi yapılır.————————————————————-
spina Bifida: Vertebra arkuslarının birbiriylr birleşmemesi nedeniyle olur. Daha çok L5- S1 arasındadır. Sadece kemik yapı açıksa spina bifida okulta diğer yapılar olursa meningosel meningomyelosel ya da myelosel görülür.
SPOPNDİLOESTEZİS: Komşu vertebranın alttaki vertebraya oranla öne doğru kaymasına denir. Tersine allattaki vertebra öne kayarsa retrolisthezis denir.En önemli bulgu olan ağrı, günlük aktivite ile artış gösterir, dinlenmekle geçer. Bel ağrısı yanı sıra görülebilen bacak ağrısı, radiks basısı nedeniyledir. Dejeneratif tipte disk aralığı kaybolmuştur. Anterior deplasman ,end plate düzensizliğivardır.Osteofitte görülür.faset sklerozuda görülür.
——————————————————————

Lumbal pleksus: 2. ve 3. lumbar sinirden Lateral femoral kutanöz sinir oluşur. hasarında Mereljia parestetika görülür. femoral siniri 2,3ve 4. lumbal  spinal sinirler oluşturur. Lumabl pleksusun 4-5 ,sakral pleksusun 1-2-3. dalı sciatik(iskiadik) siniri oluşturur ve bu sinir nerdeyse tüm bacağın yüzeyel duyusunu uyluk arkasındaki kasları,  ayağın tüm kaslarını innerve eder.Bu sinir içinde common peroneal sinir ve tibial siniri ihtiva eder.Bu iki dal popliteal bölgede ayrılır ,tibia aşağı ayağa iner.————————————–

 

KT içinden

Fleksor pollisis longus

Fleksor digitorum superfisialis (4 tendon)

Fleksor digitorum profundus (4 tendon)

N Medianus geçer

Tünel hacminin azalması yada tünel içi basıncın artması ile KT içindeki median sinir sıkışır ve karpal tünel sendromu gelişir. Median sinir avuç içinde 5. parmak ve hizası hariç tatmının duyusunu sağlar, el sırtında 2 v3. parmakalrı innerve eder. Median sinir duyu alanı 2. parmak pulpasıdır. Ulnar sinirde 5. parmak pulpasu, arkada 1 v2. parmaklar arsında radial(?) sinir duyu innervasyonunu yapar, felci var mı diye dokunarak kontrol edilir.  Radial sinirin elde motor innervasyonu yok el bi

leğinde sonlanır. median sinir parmaklara fleksiyon baş parmağa opponens hareket  yaptırır.Ulnar sinir 4-5. parmaklara abduksiyon yaptırır. Parmaklar arasında adduksiyonuda bu yaptırır.

Phalen testi el sırtları birbirne bastırılarak yapılır ağrı varsa karpal tünel sendromu vardır.Bir de çekiçle bileğe vurulur tinel işareti denir.tdv transvers karpal ligament kesilir.

Kubital sinir sendromuda ulnar sinirin medial epikondil arkasında sıkışması ile olur. Ulnar sinir 4. parmağın solyanı ,5. parmak ve hizasının innerve eder.

radial sinir sendromunda metakarpal eklem tam extansiyon yapamaz.Baş parmak da extansiyon yapamaz.

Guyyon kanalı: Ulnar sinir geçer karpal tünelin üzerindedir.hamatum ile psiform arasında.

Tarsal tünel sendromunda medial malleol arkasındaki flexorum retinakulum altındaki n.tibialis posterior sıkışır.

———————————————

Lachman Test (Cruciate Ligaments) diz fleksion ve ekstansiyon yaptırılır hareket kısıtlılığı var mı diye.

Hastay yaratken dizini büküp ayağına oturursun  kendine çekersin bu çekmece tesitidir, krusiat ligamentlerin sağlamlığına bakılır. Ballot testinde patellaya iki parmkla bastırıp bırakırsın rebound varsa sııvı birikmiştir ekleme. Mc murrey testinde lateral ve medial menisküslerde hasar var mı diye bakılır. Dil extansiyonda ayak dış veya iç rotasyonda iken dize extansiyon yaptırılır.——————————————-

Kırıklar:    1. Kırıldığı düşünülen kemiğin alt ve üst eklemleri aynı filmde görülmelidir.

2. Çocuklarda ekstremitelerin filmleri  simetrik çekilir.

3. Her kemik en az ön-arka (AP) ve yan (Lateral) olarak iki yönlü çekilir.

4. El, naviküler ve kot kırığı şüphesinde grafiler 10 gün sonra tekrarlanır.

Kırık Komplikasyonları: 1-Şok 2- Ven trombozu ve emboli 3- hemorarjik komplikasyonlar 4-yağ embolisi 5-pnomni 6- dekubitis 6- kırık ateşi

Üst extremite kırıkları: Klavikula kırıkları 8 bandajı ile sarılır. skapula kırığı velpau bandajı ile tdv edilir ama korokoid ve akromionun ayrılmış redukte olmayan kırığında cerrahi gerekir. Ulna 1/3 proksimalde kırık ve radius başında çıkık (Monteggia kırığı)

Radius alt uç kırığı ile radio-ulnar distal eklem çıkığı (Galeazzi kırığı).Radius distalinin dorsale açılanma ve kısalık gösteren kırığı ya da radius distali kırığına Colles kırığıdırde gitsin. Radius stiloid kırığı şoför kırığıdır.Skafoid kırığı: Karpal kemikler arasında en sık kırılandır el açıkken üzerine düşme ile olur.damarlanma bunda ve femurda tersten olduğundan nekroz gelişebilir. Yumruk vurma en sık 5. metakarp boynunda kırık yapar adli durumdur.

Eklem yüzeyleri birbirinde ayrılırsa disloaksyon kısmen temas ederse sublokasyon denir glenohumeral eklem çıkığıdır.. Çıkık omuzdur yani . daha çok öne doğrudur omuz çıkıkları. Kol abduksiyonda açık el üzerine düşünceolur. Apolet belirtisi olur deltoid kasın humerus üzerinde yapıştığı alanda. tdv hipkratik manevra ile yapılır hasta yatarken ayak tabanını aksiller bölgeye koyup elini çekersin. bankart lezyonu omuz habituel çıkılarında görülen anterior labrum yırtığıdır.

Hill sachs belirtisi glenoidin, humerus başının arka dış yüzünde yaptığı                        ezilmedir.

Anatomik boyun kırığında acil cerrahi gerekir.Humerus gövde kırığında radial sinir ve derin brakial arter yaralanır. Radius distal uç kırığında 1-Voler tilt(Palmar tilt) 2- radial inklizyon (tilt) 3- radius stiloidi ile ekjlem yüzü arasında 1 cm mesfe var.

kapitellum: radius başı karşısı.

Alt extremite kırıkları: Pelvis kırıkları acildir şoka sebep olabilir. yoklamak için iliak kemiklere önden ve yandan bastırılarak ağrı olup olmadığı araştrılır . Kalçanın arkaya kaydığı, çıktığı durumda  hasta dizini fleksionda ve medialde tutar.Diz fleksiondayken yukarı doğru traksionla yerine yerleştirilir, bir kişide eli  ile eklemi yoklar yerine oturdumu diye. Öne çıkıncada hasatanın görünümü diz fleksionda ve lateraldedir. Bilateral asetabulum kırığında sciatik sinir muayene edilmeli. hatay damar yolu açılmalı ve sonda takılmalı.

Femur boynunda ayrılmamış kırıklarda kalça bölgesinde ağrı, topuktan vurmakla ağrı,           ayrılmış kırıklarda alt ekstremite abduksiyonu ve dış rotasyonda ağrı, kısalık fazla. Kalçada DHC diz bölgesinde DCS plaklar yerleştirilir. Diz çıkığında en büyük tehlike avasküler nekrozdur. Kapalı reduksiyon ve uzun bacak ateli yapılır.

Diz çıkığı acil bir durumdur. genelde anteriora kayar tibia.Filme göndermeden Derhal reduksiyon yapılmalıdır.Nabız bakılmalı. Reduksiyon sağlanda da %60 popliteal arterin zedelenme riski vardır. daha sonra trombüs riskinden dolay takip edilmelidir. Lachman testi  bir el diz altı bir el dizüstünden tutlup 30 fleksionda ön ve arkaya hareket etirilir çekmece tesi gibi bu da dizdeki ligamentleri kontrol etmek için yapılır. Medial menisküs derin medila ligamentin gerilip medial menisküsü çekmesi ile olur. menisküs muyenesi MC Murray testi ile yapılır. stinman testide normal sandalyeye oturan adamın ayağını laterale çevirince ağrı varsa medial menisküste sakatlık vardır. yırtık menisküs 1 cmden az ise suture edilir.

Osgood Schlatter : Tuberoitas tibia avasküler nekrozudur.

Spor yarlanmaları: RICA tedavisi yapılır. Rest IceCompresyon Elevasyon yapılır. Tzae bir yarlanmadan sonra kesinlikle sıcak uygulama yapılmaz.

Doğum yaralanmaları:  1. Üst (C5-C6): Erb – Duchenne paralizisi ,garson eline görünümündedir.

2.(C8-T1):  Klumpke paralizisi :maymun eli görüntüsü vardır.

Ulnar sinir C7-8-T1 den köken alırken radial ve median hepsinden yani C5678T1den köken alır.

Horner sendromu ve frenik sinir felci + total brakial sinir paralizis kötü prognoz.

CP: Prenatal natal ve postnatal nedenlerle meydana gelen 1. nöron hasarı ve muskuler disfonksiyonlardır. Non progresivdir.Temel sebep hipoksidir. En sık görülen tip spastik tiptir . Lezyon kortex ya da piramidal yollardadır. Özellikleri

Spastisite artar, DTR ler artar,kaslarda gerilme reflexi artar ,patolojik reflexler vardır.

Poliomyelit : Enterovirus retrovirus _polivirus etken.Solunum sistemi ve GIS e yerleştikten sonra hematojen yolla MSS ye gider. CP den farkı  3 tanedir;  DTR ler azalır, 2. motor nöron tutulur, flask paralizi olur.  Akut konvelasan ve kronik fazı vardır. İlk 1 ay akut faz sonraki 16 ay konvelasan bu dönemin ilk 6 ayında maximum düzelme olur. Kronikte pek düzelme olmaz cerrahi uygulanabilir.Asimetrik paralizi, ensaefalit, ense sertliği yapabilir beyin sapı tutulumuna bağlı olarak.

Scheurmann Kifozu,Adelosan Kifozu: 3 vertebrada en az 5 derce kamlaşma ve 45 dereceden fazla kifoz ne simon nodülleri  var ise.Puberte civarı daha çok kızlarda. 20-40 derece eğrilik normal artarsa kifoz denir.germe ve ortez(Breys) tedavisi yapılır.

Ostekondroz: İdiopatiktir. Artiküler ,artiküler olmayan ve fizi tutan3 tipi var. Artiküler oln primer ve sekonderdir         Primer; irregüler enkondral ossifikasyon “Freiberg”

Sekonder; iskemik nekroz “Perthes OLARAK ADLANDIRILIR.

Femur başı epifiz çekirdeğinin avaskuler nekrozu PERTHES HASTALIĞIDIR.

Metabolik kemik hastalıkları :

Rikets: Büyümekte olan çocukların kemik matriksinin minealizasyonunun , kemik sertleşmesinin ve epifiz büyümesinin sağlanamamasıdır. 3 sebebi var; 1-Nutrisyonel yetersizlik ve güneş ışığı almamak 2-Böbrek hastalıkları 3 -Vit d rezistans raşitizm. Klinik bulgular ; Fontanellerin geç kapanması, dişlerin geç çıkması ,başın üst tarfının yassılaşması,harrison oluğu,  X,O bacak, raşitik rosary, kranitabes. radyoojik bulgular Diafiz kortexin incelmesi osteopeni,metafizin epifizer tarafını kalınlaşıp gaga şeklini alamsı, epifiz transvers hattının fincan şeklini alması, Uzun kemiklerde eğilme ve looser çizgileridir.Korumada 400 unite vit-D ,tdvide 2000-5000 unite 10 hafta, renal

yetmezlikte 50000-500000 u tek doz .

Osteomalazi:Erişkinlerde vit-d yetersizliğine bağlı kemiklerde yumuşama ile karakterizedir. beslenme ,GIS te bozukluk, böbrek bozukjluğu sebep olur. Yaygın demineralizasyon ve looser çizgileri vardır radyografide. x,O bacak görülür.TDV 1000 u. vit d

Osteoporoz: Fizyolojik veya patolojik olabilir. Kemik yıkımının yapımından fazla olduğu bir durumdur. % 30 dan fazla kemik kaybında kırıklar görülür. Hormon tdv uygulanır.

İskelet deformiteleri:       1-Spondiloepfizeal displazi :yeri adından belli. Hipoplastik displazilerdendir.Diğer adı morqio.Tip II kollojen defekti var . Kollar uzun lumbal lordoz artmıştır.femur kafa osifikasyonu çok slaytlarda.Bu konjenital olan tarda tipinde epifizler sadece düzleşir.   Biraz altında da Multipl EpifizealDisplazi görülür.

2-Akondroplazi ve Enkondromatozis. Fiz bölgesindededirler. akondroplazi fiz hattının hipoplastik hastalığıdır, gövde normal extremiteler kısadır. OD geçer. El trokanter altına ulaşmaz.Diğeri yani enkondromatozis hiperplastiktir.

3-Osteogenezis imperfekta : adı üstünde iyi olmayan osteogenezis.kemikleşme iyi olmadığından yerini kalsifiye kıkırdak doku alır. Metafizin hipoplastik hastalığıdır. Mavi sklera ,frajil kemik, kahverengi diş sağırlık görülür.herediter hastalık.Cam kemik hastalığıda denir.

4-Osteopetrozis:medulla yok mermer kemik hastalığı denir.Rezorbsiyonda yetersizlik var.kemik tebeşir gibi beyaz sert kırılgandır.

5-Extremitelerin aşırı uzaması,örümcek gibi parmaklar araknodaktili ile karakterize. Skolyozda gelişebilir. Büyüme kıkırdağında bouyna büyüme olur Marfan sendromunda.

Romatoid artrit: 1-En az 6 hafta 1 saat süren sabah katılığı

2-    3 veya daha fazla sinovyalı eklemlerde  simetrik tutulum

3-Romatoid nodüller ve serum RF +

4- radyolojik değişiklikler.

Kuğu boynu deformitesi, ulnar palmar deviasyon gibi belirtileride var . Granulamatöz myokardit, membranöz nefropati, Felty sendromu görülebilir( RA + nötropeni). sinovyada inflamasyon, nodüllü myozit görülür. Osteopeni kllnln steroide bağlı gelişir.

Slipped Capital femoral epifizis: Genç kişilerde kaynamamış epifizn kayması . Akut durumda ağrı olabilir. Arka aşağı kayar epifiz, hafifse çivilenir olduğu gibi.

Kemik tümörleri: metastazlar en sık kemik tmleridir. En çok meme olmak üzere prostat böbrek ve AC den gelen tmleridir. Bu erişkinler içindir çocukta en sık metastatik tmler ise rabdomyosarkom nöroblastom ve retinoblastomdur.Enhondrom el ve ayakk kemiklerinde,osteosarkom diz bölgesinde ,kondrosarkom pelviste görülür. mailn ™ genelde kan üretilen yerlerde daha çok.

Tümör  radyografide litik,blastik ve mixt tipte görülür.

En sık benin tümörler ;Osteokondrom, non-osseoz fibrom ve enkondromdur

En sık malin tümörle;r osteosarkom, MM, Kondrosarkom

Allttan periosta yıplan ™ basısı veya inflamasyonun derecesi periostta değişik görüntü oluşturur. Yavaş büyüyen tümörler odasak korteks kalınlaşması ya da katıperiost tepkisi olarak adlandırılır.

Hızlı Büyüyen ™ ise kemik kortexini delip periostun ayrılmasına sebep olur. periostta tabakalaşma olur. periost çok kalkmışsa dik açılı bir kemik oluşur buna codman üçgeni denir.Bundan başka soğan zarı(ewing) görünümlü fırça saç görünümlü büyümlerde olur hızlı tümrlerde.

Kas gücü değerlendirmesi

Extremitlerde  bariz travma olmadan  başlayan ağrılarda epikondilit, dequarvain sendromu, tetik parmak ya da trigger finger, apofizit tendinit , tenosinovitde akılda bulundurulmalı nadiren malignite.

Yoğun yarı otomatik  RPT yazımı sırasında bacağım ağırıyor, ayaklarım ağırıyor diye gelen teyzenin bacağından kaç tavşan çıkar ?  rpt yazma konsantrasyonumuzu bozmalı mıyız insicam bozulmasın diye NSAİD verip göndermeli miyiz 🙂   kaç türlü ihtimali düşünmeliyiz , ayırıcı tanılar sorgulamak  kaç dakika alır ? Muayene için hem soru  sorabileceğimiz hem onun anlatabileceği kadar zamanımız olmalı ve bu zamanı kullanırken sırada bekleyenlerin tepki göstermemesi gerekli.

1-Kişi bacağındaki herpetik lezyonu söylememişse tarifine göre bel fıtığı sanılabilir,

2-Bacağında şişlik varsa  ağrı DVT alameti olabilir, baldırı sıkınca ağrı hisseder.

3-Bacağı ağrıyor şurası daha çok derse tanıdan uzaklaştırabilir, gece terlediğinden kilo kaybettiğnden bahsetmezse brusella kaçabilir. Kişi hayvancılık yapıyor, yaerde hayvancılığın bol olduğu yerde yaşayıp taze peynir vs de yemiş olabilir,  son zamanlarda kilo da kaybediyordur. Brucellada genel daha çok sırt ağrısı şeklinde vücut ağrısı olabiilir ya da bacağa vuran  tutulum  daha çok lomber fıtık ile karışabilir, tbc de torakal vertebra tutulur.Brucellada septik, reaktif artrit görülür reaktif daha çoktur. 20 li yaşlarda kalçada tutlumda ankilozan spondilit de akılda bulunduurlmalı.

4-Dizerlimi bükemiyorum tuvalete oturamıyorum , sabah katılık oluyor(tutukluk  RA in temel bulgularından) ,parmaklarda kuğu boynu deformitesi, kollarda  noduller görülebilir 50 yaşından sonra da ortaya çıkabilir RF +veya- romatoid artrit de olabilir. Osteoartritte  tutukluk  hareketsiz kaldıktan sonra başlar harekete geçtikten yarım saat sonra kaybolur romatoid artritte ise genelde sabahaları olur 1-2  satten uzun sürer. Ağrı ise osteoaritin temel bulgusudur hareket sonucu ortaya çıkar (tutukluk başka şey).

5-Bacaktan kastı dizi, topukları  olabilir, osteoartrit, menisküs yırtığı olabilir.Osteoartritte dizi bükünce çıtır çıtır  ses krepitasyon gelebilir .Aynı zamanda elde de parmaklarda uç eklmelerde nodüller oluşur sağ sola  kıvrılır nodülün olduğu parmak eklemleri. Romatoid arritte ise parmaklar  eğilip  S şeklinde  kuğu boynu deformitesi olur kollarda büyük büyük nodüller çıkabilir.

6-Huzursuz bacak sendromu  olabilir.Nöropatik ağrı olabilir. Hastaya yürüyüşle egzersizle  artıp artmadığı sorulursa fark etmediğini söyler.

7-Bazen Dvit eksikliği uyluklarda ağrı yapabilir.

8-Bel fıtığı olabilir en çok olan, diğerlerini gözden kaçıran budur.

9-Diz arkasında palpe edilebilen baker kisti olabilir, zararsızdır.

10-Ayak baş parmağında travma vs yoktur gut olabilir.

11-Apofizit olabilir topuk üst tarafını sıkınca şidetli ağrı olur.

 

O zaman bu hastadan anamnez almak için bacağının nersi ağırıyor,tek bacakta mı, yayılma oluyor mu, yukardan aşağı mı ortadan yukarı mı aşağı mı, en şddetli ağrı belde mi baldır da mı,  ne zamandan beri ağırıyor, yürüyünce ya da dinelnince mi tutukluk ya da ağrı oluyor mu,  kilo kaybın terlemen var mı, sadece geceleri mi oluyor,  şeker hastalığın var mı, kramp giriyor mu, yaz , kış sıcak soğuk fark ediyor mu, ağır birşey kaldırdın mı, son günlerde aşırı yürüyüş ya da iş yaptın mı , ortopedik bir operasyon geçirdin mi, travma var mı, yara kızarıklık var mı şişlik var mı varsa nerde var, gibi…

Motosiklet sendromu: Kişi motora biner. Belinde sol tarafta  bir ağrı başlar 15 gün geçmez. bu genelde sol böbrek hizasında bir ağrıdır, deri 2 parmakla kavranınca şiddetli ağrı olur. Bu muayene böbrekten iç organlardan uzaklaştırır miyalji tanısı koydurur. 2 parmakla mıncıklamayınca BT ler ultrasonlar TİTler  gelir geçer. Bir de bu civara yani her iki boşlğa sağ- sol kostodiafragmatik bölgeye veya d biraz daha  sırta doğru isabet eden travmalarda benzer uzun ağrılar olur.. Buraya isabet eden künt travma veya kesici delici alet genelde hayati tehlike oluştumaz, tabi bu böbrek altında ise. Buraya denk gelen künt travmalar göğüs travmaları gibi uzun sürer haftalarca ağrı yapabilir.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.