İŞYERİ HEKİMLİĞİ


website counter

Biraz yıpratıcı bir iş emekli olan veya ek iş olarak  için daha uygundur. İşyeri hekimine öncelikle sözleşmeyi tamamen okuyup bir gün sonra  imza atmasını öneririm. Görev alacağı işyerlerini net olarak öğrenmek lazım abuk subuk bir sürü iş yaptırabilir başka doktorun kaşesiyle çalıştırılabilir bu sahteciliktir bu tarz işleri yapmayacağını baştan söylemeli. .  Sözleşmeye yakıt ücreti ve ne zaman tam zamanlı çalışmaya geçeceği araç kim tarafından tahsis edileceği belirtilmeli, yolda geçen zaman için çalışmadan sayılacağı, fazla  mesai ücreti vs sözleşmeye yansıtılmalı. Adamla kısmi süreli anlaşma yapalım dersin o da tamam biz tam süreli yapalım sen kısmı süreli çalışırsın der maksadı başka firmada çalışmana istediği zaman engel olmaktır. Tam zamanalı çalışacam dersin ilk çalışacağın fabrika süresi anlaşma yapar ama seni bir türlü tam zamanlıya geçirmez . İşe başladıktan sonra sana bir program verir programda yasal olarak bulunman gereken sürenin altında bulunman yazılıdır bu şekilde bir sürü firma kaktırmaya çalışır. Başladıktan sonra hangi pozisyonda çalışacağı pozisyonunun değiştirelemeyeceği  de yazılmalı. Şahsiyetsiz doktorların para kazanmaya çalışması bu tür sııkıntılara sokabilmekte. O yüzden ilk başta nasıl çalşıcaksan ayrıntılı anlaşmaya yazdır. Anlaşmada ne yazarsan kalır bir daha sana hak tanımaz o yüzden ilk başta herşeyi maksimumdan yazdır sözleşmeye.  hatta bir avukata görüşme ücretini yatırıp avukatın görüşünü alıp öyle imza atmalı.  işyeri hekimi gidip  osgb sahibi ya da koordinatörünün (doktorsa bide)  güler yüzlülüğüne , kibarlığına inanıp getirdiği sözleşmeyi okumadan imzalarsa elden maaş yatar yani sigortasının çoğu yatmamış olur tabi birde orda başka yerde çalışamaz vs de yazıyordur istifa edince de başka yerde çalışınca ceza öde diyebilir. Bir de osgb kızarsa elden verdiğini de vermez olur kala kalırsın, istifa etmeden  o zaman şunları yap 1- eksik maaşla işkur ilgilenir işkura başvur aptalca bir ücrete imza atmış olduğundan aleyhine karar verir. 2-işkurda kazanırsan yani işkur seni haklı bulursa  sigortan eksik yattığı için sgk ya başvur: isg katipten anlaşmanı ve işkurun tespit ettiği neticeyi alıp götür ya da aklım başıma geldi dedi anlaşma yoluna git sonra istifa edip başka işyeri bul.

periyodik formunu her periyodik kontrolde yeniden doldur. Toz ve gürültü varsa risk değerlendirmeye ekle ne zaman düzeltilmesi gerektiğini belirt.

İşe başlayınca gelen hammaddeyi ne üretidiğini yan ürünleri atıkları kimyasalları mutfagı wc yi sor . MSDS leri iste.

-Sadece iş kazaları veya meslek hastalığı kuşkusu nedeniyle değil sağlıkla ilgili tüm sorunlarda (iş dışı

kaza, yaralanma vb. durumları ve işle ilgili hastalık ya da meslek hastalığı dışı sorunlarda da) saptanan

sağlık sorunu ile kişinin işi arasındaki uyum yeniden değerlendirilmelidir. İşine devam edip

edemeyeceği gerekirse aynı işyerinde başka bir bölümde çalışması kararı işyeri hekiminin

sorumluluğundadır.

Ne kadar sıklıkla periyodik muayene yapmalıyım: 17/11/2016

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki (10) numaralı alt bent ve (ç) bendinin beş numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı alt bent eklenmiştir.

“3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.”

1- iŞİTME TESTİ, ortamdan gürütü ölçümü : Ortamda gürültü 80 desibel ve üzerinde ise kulak tıkacı, 85 üzeri kulaklık, 90 üzeri tıkaç ile beraber kulaklık öneririm sen kimsin diyosan ben oyum işte.  ( bazı bilgileri şurdan aldım :Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetitarafından finanse edilen İSGİTürkiye`deİşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarınınİyileştirilmesi Projesi – TR0702.20-01/001)kapsamında hazırlanmıştır.)

Günde çalıştırabileceğin max süre : Ortam gürültüsü 85 desibelse kadar max günde 8 saat  çalıştırabilirsin 85-88 desibel  arası 4 saat, 88-91 arası 2 saat , 91-94 arası 60 dk , 94-97 30 dk, 97-100 15 dk en fazla günde çalıştırabileceğin süre. Bunu kişisel koruyucu hesaba katarak kişisel maruziyet sınır değer olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum yani ortam ölçümü değil. Yani :Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A)  olur en fazla yani diyelim kulak koruyucu kullanıyor kişisel maruziyet 87 desibeli geçiyor veya kullanmıyor ortam değeri 85 i geçiyorsa  orda 8 saat çalışılması yasaktır. Eğer desibel, koruyucu kullanmasına rağmen diyelim 87-88 arası ise bu adamı günde max 4 saat çalıştırablirsin.

  Gelgelelim maruziyet eylem değerine ortam ölçümü 80 desibelse en fazla 16 saat çalışabilir 80 altı için bir süre yok, diyelim ortam değeri 82 ise 12 saat, yani 4 saat daha fazla measi yapabilir,  83 de 10 saat,  84 te 9 saat , 85 de ise en fazla 8 saat çalışabilir en fazla.

Odyometride eşik değer  20 desibele kadar işitme normal kabul edilir, 20 desibel ile 40 arası hafif, 40 ile 55  arası orta, 55-70 orta ileri düzey işitme kaybı , 70-90 ileri düzey işitme kayıbı, 90 üzeri ise adını sen koy işitme kaybının.

screenshot-from-2016-11-10-23_34_18

screenshot-from-2016-11-10-23_34_41

işe girişte ortam gürültüsü 85 desibel altında ise çalışana 12 ay sonra bir daha yapılır. Eğer ortam 85 desibel üzerinde ise 1 ay sonra erken  kontrol odyometri yapılır. Eğer başka yerde çalışıp senin yerine geldiyse ayrıldığı yerdeki son odyometriden  6 ay sonra odyometri ile ölçüm yapılır  ama eğer eski işyerinde hiç yapılmamışsa senin yerinde işe girerken ve 6 ay geçtikten sonra erken kontrol muayenesi ( 2. kontrol  odyometrisi yapılır )

İş  yerinde yapılan erken kontrol muayenesinde ya da 2.odyometride (ikisi aynı şey ):

A- işitme düzeyinde değişiklik olmaması durumunda ortam gürültüsü 85 deisbel altındaysa bir daha ki odyometri ya da üçüncüsü ya da bir daha ki periyodik kontrol odyometrisi 3 yıl sonra ve yine işitme düzeyinde değişiklik yok ama ortam gürültüsü 85 desibel üzerindeyse yılda bir odyometri yapılır.

B-İşitme düzeyinde değişiklik var ise: kulağında buşon , enfeksiyon vs var mı diye bakılmalı gerelkirse sevk edilmeli mesleki işitme kaybı sevk neticesinde bildirilirse  gerekli yerlere bildirim yapılır. ayrıca risk değerlendirilmesi tekrara yapılmalaı kulak tıkaclarının ıugın olup olmadığı kontrol edilmeli gerekli mühendislik önlemleri alınmalı. İşçinin takibi devam etmeli gerekirse çalıştığı bölüm değiştirilmeli. eğer kayıp 1000+2000+3000+4000+6000 değerlerinin % 20 sine kadar ise çalışan uyarılır eğer %20 üzerinde artış varsa KBB ye sevk edilir.

Şöyle denmiş 1000+2000+3000+4000+6000 toplamı gürültüye bağlı işitme kaybını verir. Bunun yaş aralığı ve cinsiyete göre uyarmak yeterli mi yoksa sevk mi etmek gerekir şu tabloya göre bakabilirsin

20161112_164906

Odyometride işitme kaybı 8000 hz de başlar işitme frekansına yakın olan 4000hz ye doğru gider o yüzden 8000 Hz de işime eşiğinde artma uyarıcı olmalıdır.

Kullanmayan işçi uyarılır inat ederse 3 defa fotosunu çekip uyarı verilir dördüncü de tazminatsız çıkarılabilir. Aksi halde yüksek şiddette gürültü sonucu işitme kaybı kaçınılmaz. İş veren de cezdan kaçamaz işçinin işitme kaybından dolayı meslek hastalığı sayılacağından. İşitme test sonuçları bir önceki yılla kıyas edilmeli düşe miktarı az ise tıkaç önerilmeli çok ise  uzmana veya meslek hastalıkları hastanesine yönlendiirlebilir. gürültüye bağlı işitme kaybı olanların yarısında çınlamda oluyormuş

2- PAAc ve pnömokonyoz özellikle taş mermer ocağı vb tozlu işlerde rutin takp edilir. Pnomokonyoz tanısı eğitim almadan konması zor, tozlu işlerde ayrıyeten pnomokonyoz bakmak lazım.

3-Hepatit B tahlillerini halk sağlığı istemiyor. işe alacaksın ve gerekli bilgiyi vereceksin her işi yapar hepatitli diyor.

4- Kullanılan kimyasalların kullanma talimatlarını üretici şirket vermek zorunda .inglizseci MSDS diye kısaltılmış. Kimyasalların ortam ölçümlerini ve kanda idrarda vs istemek lazım.

Referans değerler bizim mevzuattan yoksa şu linkten bakılabilir https://www.cdc.gov/niosh/npg/search.html

Krom: Plazma veya tam kandan ölçülen krom total kromu gösterir çünkü 6 formu 3 formuna dönüşür. Hücre içi(eritrosit) krom ise sadece Cr+6 seviyesini gösteriri. Cr +6 primer olarak solunum yolu ile alınır. Vücuda alındıktan sonra Cr+3 e dönüşür ve idrarla atılır. Dönüşmeyen kısım eritrositlere geçer . Eritrositlere +6 değerlikli krom geçer ama 3 değerlikli krom hücre membranını geçemediğinden eritrositte bulunmaz. Yani idrarda bakılan krom total kromdur ve 3 değerlikli kromun ölçülmesi ile elde edilir. Dolaylı olarak cr6 maruziyeti değerlendirilmiş olur. http://www.acgih.org/  The ACGIH göre haftanın son çalışma günü vardiya  bitiminde ölçülen idrar total krom ölçümü 25 mcg/L dir.Mesai süresince krom artışı max 10mcg/lt olarak belirlemiş anladığım kadarıyla. Plazmada ölçülen 10mcg/L  krom ile idrarda ölçülen 40mcg/L  dışardaki 100mcg/m3 maruziyete eş değer imiş. Eritrositten ölçülen 0,6 mcg/L krom da dışardaki 100mcg/L kroma denkmiş.  Ayrıca bir çslışmada sigara içenşlerde elde egzama daha sık görüldüğü tespit edilmiş. Kromun referans aralığı ile ilgili 2 ayrı ölçüm şekli var. Biri amerikan CDC isimli kurumunun kullandığı referans aralığı çok dar. Ya eritrosit içi ölçer Cr6 yı  ya da serum ya da plazmadan bakar total kromu ölçer Ama ikinci durum Tiets denen adamın klinik biyokimya isimli kitabında tam kandan bakıldığını söyler ve  total krom ölçer. referans aralığı 0,7 ile 28 arasıdır. Bu konuda hangi yöntemin kullanılacağı ile ilgili alt tarafta ingilizce yazı var. Cr 6 için en az yararlı yöntem tam kandan bakmaktır diyor. İdrarda ise hepsi aynı diye biliyorum. Ama yanlış hatılamıyorsam WHO diyor ki böyle güvenilir değer yok . Havada 1 olunca AC CA %4 artar. Deride deride “kuş gözü” ülserler şeklinde dermatit yapabilir.

2002 den bir yazı: Comments of the
National Institute for Occupational Safety and Health
on the
Occupational Safety and Health Administration Request for Information
Occupational Exposure to Hexavalent Chromium (CrVI)

47) When you evaluate an employee’s chromium-blood levels, do you use whole
blood or packed red blood cells? What is the significance of using one over the
other?

Values reported by the World Health Organization (WHO) that are based on U S .Environmental Protection Agency (EPA) data range from 0.02 to 7 pgll00 ml in serum and plasma and 0.5 to 5.4 pg 1100 ml in RBCs of non-occupationally exposed populations. Chromium concentrations in urine of non-occupationally exposed persons measured by GF-AAS are less than 1 pglL. Bir de şöyle demiş Chromium-blood levels in packed red blood cells reflect hexavalent chromium exposure only. Once bound to the intracellular material of the red blood cell, the chromium persists for the life of the cell [World Health Organization 1996; Lauwerys and Hoet 2001; Ryan et al. 20001. Measuring the concentration of chromium within the red blood cell can serve, therefore, as a marker for internal doses of CrVl compounds [World Health Organization 19961. Measurement of chromium in whole blood can be used for exposure screening, but it is not as useful as plasma, urine or RBCs. These other biological media have been more extensively studied and determined to be better indicators of chromium exposure [Ryan et al. 20001. The measurement of chromium concentrations in plasma has great diagnostic sensitivity for assessing recent exposure [Lauwerys and Hoet 2001; Ryan et al. 20001.

Chromium +6, 6  değerlikli kromun suda çözünen ve çözünmeyen formları var : çözünenler potasyım ve sodyumlu olanlar. Kromun sodyum, potasyum, kalsiyum ve dikromat formlarına şu işlerde maruziyet olur:  krom üretimi. Krom trioksit e maruziyet(buda krom 6 çeşididir 3 değerlikli krom değil yani): krom kaplamada maruziyet olur metal yüzeyindeki korrozyonu önlemek için uygulanır. Krom trioksitin diğer isimleri kromik asit, kromium oksid kromik anhidrit diye geçer hepsi aynı . Niosh un ortam değerleri daha ayrıntılı krom tipine göre şu şekil : Öncelikler the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) RELs ( tavsiye edilen maruziyet limiti demek) kullanır  ama the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ise PELs (izin verilen maruziyet limitleri demek ) kullanır.

Chromic Acid and Chromates (as CrO3), Chromium(II) and Chromium(III) Compounds (as Cr), and Chromium Metal (as Cr)

The NIOSH REL (8-hour TWA) is 0.0002 mg Cr(VI)/m3 for all hexavalent chromium [Cr(VI)] compounds. NIOSH considers all Cr(VI) compounds (including chromic acid(yani krom trioksit), tert-butyl chromate, zinc chromate, and chromyl chloride) to be potential occupational carcinogens.

The NIOSH REL (8-hour TWA) is 0.5 mg Cr/m3 for chromium metal and chromium(II) and chromium(III) compounds.

The OSHA PEL is 0.005 mg CrO3/m3 (8-hour TWA) for chromic acid(krom trioksit ile aynı) and chromates (including tert-butyl chromate with a “skin” designation and zinc chromate); 0.5 mg Cr/m3 (8-hour TWA) for chromium(II) and chromium(III) compounds; and 1 mg Cr/m3 (8-hour TWA) for chromium metal and insoluble salts(yani metal kromlar ve suda çözünmeyen kromlar).

Suda çözünmeyen kroma maruziyet ,yani krom-çinko ve krom-kurşun bielşiklerinin kullanıldığı pigment ve spray boya üretiminde görülür. Suda Çözünebilen alkali kromlara çelik eritme ve kaynak işlerinde maruziyet olur. Ayrıca beton üretiminde de maruziyet olur.

 • +6 değerlikli krom: hava kaynaklı krom +6 seviyesi TWA 2,5 mg altı sıkıntı yok . 2,5 üstündeyse 6 ayda bir ortam ölçümü yapılır. 5 üzerinde ise 3 ayda bir kontrol eder. Çalışanlara 15 gün içinde bilgi veriri maruziyetle ilgili (NIOSH). kabul edilebilir sınır 5  diye hatırlıyorum. Kanda ve idrada bakılabilir. iDrarda akşam bakmak mantıklı oluacaktır. Kanda ise zamanla alakaklı bir bilgim yok. Ancak redistrübsiyon gibi durumlar olabilir en garantisi mesaiye yeni gelenlerden değl mesaiden yeni çıkacaklardan kan veya idrar örnekleri alınabilir. Benim çalıştığım yerde sadece kandan bakılmış bende kan ve idrar başka bir labaratuardan istedim ayrıca birkaç kişiyi de krom havuzundan değil ona en yakın kişiden nümune aldırmayı düşünüyorum henüz ortam ölçümü yaptırlmamış yaptırılca buraya yazarı insaallah. İşveren  havadaki kromu 5 in altına düşürmek için önlem almalı çünkü Cr 6 1. sınıf kanserojenlerden biri. Düşürelemediyse solunum maskesi kullanılmalı. Fizik muayenesinde solunum sistemi hastalığı, astım, dermatit, deri ülseri, burunda septal perforasyon sorgulanmalı sigara içip içmediği not edilmeli. Ölçüm atomik absorbsiyon spektrometrisi ve  Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)ile yapılbilmekteymiş hangisi nasıldır bilmiyorum.
 • Benim vardığım netice çalışma bakanlığının iş sağlık gözetimi rehberi adındaki çalışmasını refrans almak, orda kanda 10, idrarda 25 demiş. Diğer labaratuar sonuçları neye göre yapılıyor bilemiyorum. O yüzden idrar tahlilini yaptırmadan önce işverene bu rehberi baz alınacağını ona göre labaratuar seçmesi gerektiğini söylemek lazım. Bundan başka  kan ve idrar sonuçlarını normal populasyon ile kıyasla çok fazla fark varsa sıkıntı demktir. En iyisi havadaki ölçümün elde bulundurulması ve seviyesine göre maske taktrılıp önlemler almaya başlanmasını sağlamak.havada yüksekse ayrıca kan ve idarda bakmak lazım. ikisinde de yüksek olması garanti eder ve gene senin başka yetkin yok maske tak canını kurtar dersin.

5- Taşeron firmanın kendi işçilerine yaptıgı kontrollerin zamnlarının dolup dolmadığını kontrol eder asıl işyeri hekimi. Birde yapılan tahlillerin kullanıldıysa mobil araçların sağlık bakanlığı sertifikalı olup olmadığı kontrol edilmeli.

6-Periyodik muayeneler 1-3-5 yıl ara ile tehlikeli sınıfa göre yapılır doktor isterse daha sık yapar.

7-çalışam süresi 7,5 saat bazen fazla mesai gerekebilir. Anacak kaynak işleri ağır metallere maruziyet durumu, tozlu işler vs gibi mevzuatta belirtilen durumlarda muayene formuna vardiyalı çalışabilir gece çalışabilir yazılmasında sıkıntı yok. fazla mesai ise yapmamalı.Bir çalışanın sağlık koşulları nedeniyle günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şunlardır:
Kurşun ve arsenik işleri, cam, civa, çimento sanayi, havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki
işler, çinko, bakır, alüminyum, demir ve çelik, döküm sanayi, kaplamacılık işleri, karpit, asit, akümülatör
sanayii işleri, kaynak, madenlere su verme işleri, kauçuk işlenmesi, yeraltı işleri, radyoaktif ve
radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, gürültülü işler (85 dB ve üzeri), su altında basınçlı hava içinde
çalışmayı gerektiren işler, pnömokonyoz yapan tozlu işler, tarım ilaçları kullanımı.

8- işe alırken çalıştığı bölümün bel fıtığı varsa tetikleyebileceği ağrı olması durumunda başka bir birime geçirilip geçirelemeyeceği çalışana söylenmeli. Tabi bundan önce bölümler gezilip değerlendirilmeli. Birde kişisel koruyucu ekipman hangi bölümde zorunlu olsuğu bildilmeli hatta bu iki konuyu insan kaynakları iş başvursu yapan kişiye bildirirse daha etkili olacaktır.

9-Bel ağrısı vs başlayan çalışana enzaından ağrılar tamamen geçene kadar farklı bir bölümde çalışması rotasyon tarzında önerilebilir.

10-Ortamda co2 karbondioksit 1000 ppm üzerinde rahatsızlık vermeye başlar. CO2 daha çok havalandırmanın yeterli olup olmadığını değerlendirmek için bakılır.

11-İşe girişte kime PAAC ve SFT isteyelim? İşe giriş /periyodik muayene formunda radyolojik analizler ve solunum fonksiyon testi bulunmaktadır (11). Her çalışanın işe giriş esnasında akciğer grafisi çekilmeli, solunum fonksiyon testi yapılmalı ve periyodik muayenede risk değerlendirmesi yapılarak gerekli durumlarda bu tetkikler yapılmalıdır. Bazı işkollarında ne sıklıkla akciğer grafisi çekilmesi gerektiği yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler arasında en az yılda bir akciğer grafisi çekilerek akciğer tüberkülozu yönünden değerlendirilmesi önerilmiştir. Asbestle çalışanlarda 2 yılı aşamaz.(TTB dergisi)

12-Malum ola ki mermer ocakları çok tehlikelidir ölümlü kaza bir şehirde yaklaşık  her ay olmaktadır . Çlaışan iş makinalarından altta veya üstte en az 25 metre uzakta durmak gerekir. Mermer bloğunun altına elmas tel geçirmek için  işçiler gidip  taş koymak için yakınlaşmamalıdır. Hiç beklenmeyen birşekilde blok ikiye bölünüp işçiyi ezebilir. İşçiler bana bişey olmaz dedikçe bu kazalar artıyor. Bu konu işçilere bırkaılmamalı kesinlikle işten el çektirilmeli

20160908_163234.jpg

Mermer ocağında Galerideki kat genişliği 4-5 metreden aşağı olmamalı kenarlarda korkuluk bulundurulmalı. Üst katta çalışılırken alt katta da iş yapılmamalı. Çalışılmayan katların giriş çıkışları kapalı tutulmalı, çalışılanlarda korkuluk bulunmalı.

İnşaatlarda fileler kullanılmalı, baret ve çelik burunlu ayakkabı kesinlille kullanılmalı.

13-Çalışan belini sürekli olarak az da olsa açılı olarak yani belini eğerek çalışıyorsa bel fıtığı riskini arttırır. O yüzden işçi çalışırken dik duracak şekilde çalışması sağlanmalı tezgah ya da yük kaldırdığı yer çok alçaktaysa altına ya da üstüne ahşap ya da metal bir parça konularak yükseltilebilir. Bilgisayar başında çalışan kişi de bilisayar ekranının üst kenarı göz hizasında olmalı bilgisayr ile baş arasındaki mesafe bir kol mesafesinden uzun olmamalı. Oturduğu koltuk tekerlekli olmamalı, sırt dayayınca geri esneyen tarzda olmamalı. Düz ahşaptan yapılan sandalyeler bence en zararsız olanlar. Süslü püslü geri esneyen ergonomik olmayan sandalyeler problem oluşturur.

14: Egzama, dermatit: Kişinin o işi yapıp yapamayacağına dair karar vermek için cildiyeye gönderip yama testi yaptırmk görüşünü almak lazım. Örneğin nikel allerjisi varsa nerde olursa olsun nikellle karşılaşabilier ve boş yere işinden olabilir.

15-Canavar isimli aletle çalışanlar veya benzeri toz oluşumunun görüldüğü işlerde gözlük goggle tipi yani yanlardan kapalı olmalı öbür türlü işçi riske girer işyerinin de yıllık iş kaza sayısı artar.

16- İş yerinde yeterince tuvalet lavabo varmı yemekhanede lavabo var mı, çalışanların soyunma odları var mı, yemek nümüneleri 3 gün saklanıyor mu, molalarda dinlenme alanı var mı, su sebilleri temizleniyor mu, içme suyu kalitesi belli aralıklarla kontrol ediliyor mu , bakılabilir.

17- Yüksekte çalışana titreme, bikinlik ,d epresyon, başka psikolojik problem epilepsi olup olmadıgı sorgulmalı.Tabi kalp akciğer hastalığını varlıı, görme işitme probleminin olup olmadığına dair tetkik istenmeli, ekg çekilmeli, tansiyon bakılmalı. Romberg testi yapılmalı. Romberg testi ile görme, denge -vestibüler ve serebellar sistem test edilmiş olur. hastaya dik durup ayaklarını birleştirmesi karşıya bakması ve gözlerini kapatması söylenir hastanın yanına geçip bir el boşluk taraffa koyulur hasta düşmesin diye ve hasta gövdeden ittirilir. Dengesi bozulnazsa romberg- denir. Htadan bu sefer bacaklarını ayırması istenir omuzdan gözü açıkken ittirilie bu şekilde extra piramidal sistem de değerşendirildmiş olur. Bir de düz çizgi üzerinde yürümesi istenir. Tabi nprmal yürüyüşünü de görme lazım. Hastadan topuklarının üzerine ve ayak parmaklarının üzerinde yükselmesi istenir.

maske ya da filtre seçimi: supplied-air respirator vs maske secimi

Uçucu maddeler : Bu Yönetmelik Kapsamında Uçucu Madde İhtiva Edebilen Ürünler

Tiner ve boya incelticileri
Su bazlı olmayan yapıştırıcılar
Solventler
Cila ve boya çıkarıcıları
Maket yapıştırıcıları
Lastik tutkalları
Sprey boyalar
Yazı düzeltici sıvılar
Cila ve vernikler
Ayakkabı boyaları
Kokulu silgiler
İşaretleyici kalemler
Resim boyaları
Kokulu defterler
Oyun hamurları
Uçan balonlar
Uçucu madde ihtiva eden diğer kırtasiye malzemeleri
Uçucu madde ihtiva eden diğer yapıştırıcılar ve teknik eğitim malzemeleri

Ek–2: İşyerlerinde verilecek “Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının
Korunması Eğitimi” konu başlıkları
a) Uçucu maddeler ile uçucu maddelerin sağlık üzerine etkileri ve bağımlılık riski,
b) Bu maddelerle çalışma esnasında ortaya çıkacak mesleki risklerden korunmak
amacıyla alınması gerekli önlemler,
c) Genel sağlık bilgisi kuralları,
ç) Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları,
d) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması
gereken işler,
e) Acil yardım teknikleri,
f) Parlama, patlama ve alevlenme gibi yangın ile ilgili konular.

18-Aromatik aminler

Boya ve vernik yapımında/üretiminde kullanılır, her türlü yanma ile de ortaya çıkar. Benzenin amin (NH2) grubu almış türevleridir. Amino benzen, benzidin, naftilamin, karbonsülfür, trikloretilen, anilin, fenol, ksilen ve nitrometan ve nitrometan gibi nitro türevleri bu gruptadır (21, 22).

Ortam havasında bulunduğunda göz, cilt ve solunum yollarında irritasyona, alt solunum yollarında özellikle amfizeme neden olduğu bilinmektedir.Aromatik amin türevlerinin merkezi

sinir sistemi, karaciğer ve böbrek üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir (23-25). Bu maddelerden

benzidin ve naftilamin mesane kanseri nedenidir (20, 21). Karbon disülfür ve karbon tetrasülfür

yaşlanma mekanizmasın hızlandırır, nöropsişik bozukluklara yol açar, Parkinson belirtilerine yol

açan parkinsonizme (maske yüz, tremor vb), reflekslerde zayıflamaya ya da arefleksiye neden olur.

Toksik etkileri sinir sistemi üzerinde uykuya meyil gibi hafif belirtilerden deliryum gibi ağır belirtilere dek geniş bir yelpazede etki gösterir. Akut ve kronik ensefalopati, periferal ve kraniyalpolinöropati, merkezi ve periferik sinir sistemi disfonksiyonu,

sinir sistemi etkilenmelerine örnektir (3, 16, 23). Anilin ve fenolun vücutta birikmesi ile vücut sıvı-

ları ve mukozalarda mavi renkli pigment birikimi ve deride ülserler görülür. Aromatik amin türevle-

rinin steroid hormonları üzerine etki ettiği, cinsel fonksiyonları etkilediği ve üreme fonksiyonları

üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Üreme fonksiyonlarına temel etkisi spontan düşük ve infertilite olarak belirtilmektedir (24).

nmektedir (13, 16).
Solventler : Solventler (tiner, turpetin vb.) boya ile uğraşan
iş kollarında temizlik amacıyla ya da organik mad-
delerle birlikte (sitren, fenol, anilin vb.) koruyucu
olarak kullanılır. Oda sıcaklığında çözülebilir ve
sıklıkla solunum yoluyla vücuda alınırlar. Yüksek
doz solunması ölüme yol açar. Düşük dozda alın-
dıklarında mukoza ve hava yollarında irritasyon
yapar. Akciğerden kana karışarak beyin ve sinir sis-
temi, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, göz, deri üze-
rine toksik etki gösterebilirler. Solventlerin karsinojenik etkisi var-
dır. Benzen (Benzol) hidrokarbona uzun süreli
maruz kalma ile lösemi geliştiği bilinmektedir. Kan
ve kan ile ilgili doku ve organları etkileyerek
anemi, lösemi ve çeşitli kan hastalıklarına neden
olur. Ek olarak benzen, kromozomları da etkile-
mektedir. Özellikle benzen, çok toksijenik oldu-
ğundan yaygın kullanımı kısıtlanmıştır (7, 13, 16).
Yalnızca boya fabrikalarına spesifik olmamakla
beraber, makinelerin çalıştırılmasında sürtünmeyi
azaltmak için kullanılan yağların (mistoil) ve sili-
katın da sağlık üzerine etkileri vardır. Bu yağlara
maruz kalma dermatite neden olur (alerjik kontakt
dermatit yaygın bildirilen şikâyettir).Bu tip mad-
deleri uzun süre inhale eden ve cilt yolu ile maruz
kalanlarda çeşitli kanser türleri görülmüştür
(larinks, rektum, pankreas, cilt, skrotum ve mesa-
ne). Silikat ise hayli irritandır, cilt ve gözü etkiler.
Silikat ile akciğer kanseri arasında şüpheli ilişki
vardır

Benzen olan işyerlerinde işe başlamadan tam kan sayımı, retikülosit, bilürübün, mümkünse idrarda fenol bakılabilir periyodiklerde darltılabilir benzenhersey

Knserojenlerin detaylı formülleri ekte bazıları bakınız kanserojenlerformulleri

Benzenle ilgli buna da bir bak https://www.law.cornell.edu/cfr/text/29/1910.134

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/29/1910.1028

 •  Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı:

Beyaz parmak hastalığı, yaygın olarak El Kol Vibrasyonu Sendromu diye bilinen bir rahatsızlığın bir

bölümünü oluşturur. Beyaz parmak hastalığı, damarlarda, sinirlerde, kas ve eklemlerde oluşan, iş

göremezliğe yol açan ağrılı bir rahatsızlıktır. Ellerin titreşim yayan donanımlardan etkilenmesi

sonucunda oluşan ve tekrar eden bir rahatsızlıktır.

Metal iş kolunda beyaz parmak hastalığı genellikle döner el aletleri, taşlama makineleri, darbeli el

aletlerinin özellikle kalafatlama, balyozlama, döküm temizleme işlerinde kullanılması sonucu ortaya

çıkar. Aynı zamanda, dönel aletlerle taşlaması yapılan, kumlanan veya cilalanan metal malzemelerin

tutulması da bu rahatsızlığın oluşmasında etkilidir

Belirtiler ve Bulgular

Beyaz parmak hastalığı ataklarını tetikleyen faktörler genellikle soğuk havalar veya soğuk nesnelerle

temastır. Hastalığın ilk evresinde genel olarak parmaklarda hissizlik ve karıncalanma görülür. Bu durum

çoğu zaman makine kullanıldıktan sonra dahi devam eder.

Bir sonraki evrede parmak uçlarından biri geçici olarak beyazlaşacaktır ve ağrımaya başlayabilir.

Sonraları parmak uçları daha sık beyazlayacaktır. Sonunda, diğer parmaklar da beyazlamaya başlar;

ancak, başparmağın etkilenme olasılığı azdır. Birkaç parmak beyazladığında, bu hastalık büyük

olasılıkla geri döndürülemez bir aşamaya gelmiştir. Hastalar, sayıları gittikçe artan ve günün herhangi

bir saatinde ortaya çıkan ağrı nöbetleri geçirir. Hastalar parmaklarında dokunma duyusunu kalıcı olarak

yitirebilir; bu hastalar için bozuk para tutmak, düğme iliklemek, iğne iplik kullanmak ve çivi, vida benzeri

küçük nesneleri tutmak gibi gündelik işleri yapmak olanaksız hale gelebilir.

“(3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrada yer alan “1500” ibareleri “1000”, dördüncü fıkrada yer alan “1000” ibareleri “750” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.”

“(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin; birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.”

Pnomokonyoz okunması için gönderdin tozlu ortamda çalışanı :

20161112_180059

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

 1. a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
 2. b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.
 3. c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.)
 4. Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
 5. d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri

 6. ) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
  1. f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
  2. g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri
   1. g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılı Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır:

   1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır.

   2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır.

   3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

   ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır.

h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir

ı) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.

Sağlık gözetimi

MADDE 12 (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca;

 1. a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulur.
 2. b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler özellikle;

1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu,

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu,

durumlarda yapılır.

 1. c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılı

ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, aynı ek’teki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edilir.

 1. d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir
 2. e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini iç Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alır.
 3. f) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir.
 4. g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir.

ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir.

h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder.

ı) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalışanda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, çalışan durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda;

1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir.

2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır.

3) Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının, diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır.

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık durumları kontrol edilir ve bu çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur. Ortamdaki ölçüm çevresel izlemdir, kanda idrarda izlem biyolojik izlemdir.biyolojik izlem tamamen doktorun sorumluluğudur gerekli olanları işverene bildirmelidir.

Maruziyet değerleri karbondioksit toluen krom vs hepsi burda :http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130812-1.htm, 

resimlerdekiler vücutta üsttekiortamdaki limitlerdir20161112_23210220161112_231939

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Kanserojen madde;

1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,

2) Ek-1’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzarı,(Üreamin üretimi.Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler.

Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana maruziyete neden olan işler.Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi.Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.)

c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,

ç) Sınır değer: Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu,

d) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,

ifade eder.

Risklerin değerlendirilmesi

MADDE 5 (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler.

(2) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınır.

(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır.

Kullanımın azaltılması

MADDE 6 (1) İşverenler;

 1. a) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu hâllerde,     tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltı
 2. b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi hâlinde Bakanlığa verir.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 7 (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için;

a) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti ö

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılı

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilir.

ç) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır değerleri aşamaz.

d) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde;

1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasını önler.

2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda olmasını sağlar.

3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar.

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar.

5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunmasını sağlar.

6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar.

7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlar.

8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve hijyen şartlarını sağlar.

9) Çalışanları bilgilendirir.

10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhalarını bulundurur.

11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek durumlara yönelik eylemler de planlanır.

12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulmasını sağlar. Bu maddelerin kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli olmayanların giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutar.

Öngörülebilir maruziyet

MADDE 10 (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu bakım, onarım gibi işlerde;

 1. a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine danıştıktan sonra, bu işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler ve alı
 2. b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağ Bu koşullardaki çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz etmesini engeller.
 3. c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesini önler

Hijyen ve kişisel korunma

MADDE 12 (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde aşağıdaki önlemleri alır.

 1. a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları ö
 2. b) Çalışanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük kıyafetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları
 3. c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanı

ç) Kişisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağlanır ve her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir edilir veya değiştirilir.

(2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtılmaz.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 13 (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki konularda çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verir.

 1. a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri.
 2. b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler.
 3. c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak ö

ç) Hijyen kuralları.

 1. d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması.
 2. e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken iş
 3. f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken anlaşılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike iş

(2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenir ve gerektiği durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır.

4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışanların da düzenli bir şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

(3) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.

(4) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3’te verilmiştir.

(5) İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

EK-3

 

Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir.

Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:

a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması.

b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması.

c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması.

d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çalışma Usûl ve Esasları

İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7 – (1) İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.

(2) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.

(3) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

İşyeri hekimliği belgesi

MADDE 8 – (1) İşyeri hekimliği belgesi;

a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,

ç) (Ek:RG-18/12/2014-29209) İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

a) Rehberlik;

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

c) Sağlık gözetimi;

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

10) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak.

6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.

3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.

7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.

8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İşyeri hekiminin yetkileri

MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri hekiminin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209)  İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi

MADDE 13 – (Mülga:RG-18/12/2014-29

Bazı Kimyasallar ve etkileri : Diacetyl ( diasetil) ve 2,3-pentanedione (pentadion) maruziyetinde KOAH benzeri geri döüşümü olmayan akciğer hastalığı oluşabilmkte http://www.cos-mag.com/occupational-hygiene/32661-commonly-used-food-flavourin/

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.