Dermatoloji


web counter

Bu adresten pdf formatında resimleri indirip daha rahat görebilirsiniz : Ctrl F tuşları ile aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz tps://docs.google.com/?authuser=0#folders/folder.0.0B3p1zPYbypjTNjJiOWZhMWUtYWNhYy00YmM0LWE1NjgtNzE2MTZiNWY2Zjlmht
Deramda muayenede önce antomik loalizasyonu tanımla  sağ el 2. parmak palmar yüz ortada falan sonra sağlam doku ile ilişkis yani net sınırlı , sınırları belirsiz. Sonra da neye benziyor(elementar lezyon olarak ) tarif et mesela maküler lezyon gibi sonra ön tanıyı söyle. Palpasyonda sıcak soğuk, mobil immobil.


 1. Der ma

Yanlış ilaç kullanmak ateşe benzin dökmek gibi hastalığı şiddetlendirebilir doktora başvurmadan ilaç kullanılmamalıdır.

• Prof DrYalçın Tüzün
Grup 1     (En güçlü etki)  Betametazon dripropiyonat, klobetazol propiyonat
Grup 2        Mometazon furoat (pomat), amsinoid, halsinoid, dezoksimetazon
Grup 3          Halometazon, triamsinolon asetonid
Grup 4                Mometazon furoat (krem), fluosinolon asetonid
Grup 5            Prednikarbat, hidrokortizon bütirat
Grup 8          Prednisolon, dezonid
Grup 7 (En düşlük etki)    Hidrokortizon, deksametazon sodyum fosfat

Topikal kortikosteroidlerinlerin seçimi ve uygulama miktarı

Güçlü ve çok güçlü TKS’lerin tedavide kullanıldığı hastalıklar: Psoriazis, alopesi areata, dirençli atopik dermatit, diskoid lupus, hiperkeratotik egzema, liken planus, deri liken sklerozisi, liken simpleks kronikus, numuler egzema, ciddi el egzeması gibi hastalıklardır.
Orta güçlü TKS’lerin kullanıldığı hastalıklar:
Atopik dermatit, vulva liken sklerozisi, numuler egzema, seboreik dermatit, şiddetli dermatit, şiddetli intertrigo (kısa süreli), staz dermatiti gibi hastalıklardır.
Düşük etkili TKS’lerin kullanıldığı hastalıklar: Diaper dermatit, intertrigo, perianal inflamasyon, göz kapağı dermatiti, yüz dermatiti gibi hastalıklardır. Düşük etkili TKS’lerin kullanıldığı hastalıklar: Diaper dermatit, intertrigo, perianal inflamasyon, göz kapağı dermatiti, yüz dermatiti gibi hastalıklardır.
TKS’ler ülsere veya atrofik deri üzerine sürülmemelidir. Yan etkileri ve taşifilaksiyi önlemek açısından çok
güçlü TKS’ler 14-20 günden fazla kullanılmamalıdır.Topikal tedaviye başlamadan önce altta yatan enfeksi
yöz bir hastalığın olup olmadığına dikkat edilmelidir.Düşük güçteki TKS’ler, yüz, kasık, aksilla, genital ve

perineal alanlarda kullanılır. Güçlü ve çok güçlü TKS’lere ise genellikle ayak tabanı, avuç içinde likenifiye ve hipertrofik dermatozlarda ihtiyaç duyulur.Güçlü ve çok güçlü TKS’leri yüz, kasık ve aksillada tercih etmemek gerekir.fazla emilirler. Bir haftada tüpten sıkılan krem veya pomadın uzunluğu 2,5 cm yi geçmemeli. TKS’lerin Yan Etileri TKS’ler lokal ve sistemik yan etkilere sahiptir: Lokal yan etkiler En sık görülen yan etkiler atrofi, stria, telenjiyektazi, artmış deri frajilitesi ve purpuradır. Atrofi, telenjiektazi ve stria (strialar özellikle kasık ve aksillalarda

olur), özellikle çok güçlü ve güçlü TKS’lerin her gün uygulanması ile 2 veya 3 hafta içinde oluşabilir.

TKS’ler yüzde kullanıldığında haftalar ya da aylar içerisinde telenjiektazi ve sıkça püstüller içeren kalıcı
bir eritem söz konusu olur. Perioral, periokuler dermatozlara sebep olabilir. Steroid rozaseası yapabilir. Hi
popigmentasyon olabildiği gibi hiperpigmentasyon da görülebilir. Hipertrikozis en sık yüz ve kulaklarda olannadir bir yan etkidir.Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 2 /e-ISSN 2148-550X70Aile Hekimliğinde Topikal KortikosteroidlerTopical Corticosteroids in Family MedicineİLETİŞİMwww.turkishfamilyphysician.comCoşkun Özteki1, Kenan Taştan1, Aynure Öztekin.

 

Deriyi mikroorganizmalardan 1- Asit manto ( 4,5-5 ph) 2- Lipit manto 3- Normal flora korur. Yarayı nemli tutmak hücrelerin yarada kolayca kayıp hareket etmesini sağlayarak yara iyileşmesini kolaylaştırır.

Palma plantar yüz ve ense derinin en kalın olduğu bölgelerdir. Epidermiste kan damarı yoktur. Dermiste var. Epidermis, folikül-sebase-apokrin-ekrin üniteler ve tırnaklar ektoderm kökenlidir; Dermis, subkutan yağ tabakası, kaslar, sinirler,  kan ve lenf damarları, makrofajlar, Langerhans hücreleri, mast hücreleri, fibrositler mezoderm kökenlidir. Stratum lucidum derinin kalın olduuğu yerlerde vardır sadece. En ince deri göz kapağında , az ilaç kullanılır.
Epidermisin tabakaları: Stratum  korneum, granulozum, spinozum ve bazale en alttadır.Stratum bazale + stratum spinozum= malpigi tabakası. Epidermal turnover 28 gündür. Bunun 14 günü corneum tabakasında geçer. Stratum corneumda normalde çekirdek olmaz sedef hastalığında (psöriaziste görülür).
Epidermis:En çok % 95 keratinositten oluşur diğerleri melanosit, merkel velangerhans hücreleridir. Granüler tabaka geçirgenliği önler içlerinde bol keratohyalin granüller var, buharlaşmayı bile önlerler . Keratinositler birbirlerine desmozomlarla bağlanırlar. Epidermiste değişiklikler:  Hiper keratoz epidermisin kalınlaşması parakeratoz= korneum kalın ve çekiredekler var. ortokeratoz ? Akantoz:  stratum spinozum kalınlaşması. Akantolizis : hücrelerin kopması pemfigusta görülür .
Epidermisin altında derma-epidermal bileşke var . Burdaki bazal membranı(lamina bazalis)  lamina lusida, lamina densa ve lamina fibro retikularis ten oluşur . Laminin ve tip 4 kollajenden oluşur. Dermo-epidermal bağlantıdaki bozukluklar  derinin veziküllü hastalığına sebep olur büllöz pemfigoiddir.Hemidesmozomlar  anchoring proteinlerle bazal tabaka hücrelerini bazal membranın lamina densasına tutturur tutturamazsa büllöz pemfigoid olur.. Mikrofibriller de dermis ve bazal laminadaki lamina retikularisi birbirine tutturur.
Dermis; fibröz kısım(kollajen ve elastin ) ve temel maddeden oluşur. Dermisin temel hücresi fibroblastlardır  kollajeni, elastik fibrilleri ve temel maddeyi temelli fibroblast yapar.En çok tip ve 3 kollajen içerir . Temel maddede hyalurinik asit ve kondroitin sülfat içerir. Dermisin de iki tanr tabakası varmış papiller ve retiküler tabaka .
Subkutis Alttaki organı dermisten ayıran fibröz septumlarla ayrılmış yağ dokusudur.Hipodermisin kalın olduğu yerlere pannikulus adipozus denir. Isı izolasyonu, besn depolama , tamponlama görevi vardır.Bu tabakaya kimisi yüzeyel superficial fasya dermiş.
1- Keratinositler: Epidermistedirler desmozomları faln kopunca vezikül, bül oluşur.2- Melanosit : Nöral yarıktan türemiş olan bu hücreler epidermisin bazal tabakası boyunca ayrıca mukozalardkasına, kıl foliküllerinde, dermiste, leptomeninkste, iç kulakta ve gözde bulunurlar melanin üretir siyah, kızıl , kahverengi renk verirler. 3-Langerhans hücreleri geç aşırı duyarlılıktan sorumlular .epidermis, dermis ve lenf nodlarında bulunurlar. 4- Merkel hücreleri dokunma duyusunu taşırlar. 5- Mast hücreleri deri, bronş, burun ve bağırsak mukozasında bulunur. Mastoziste ürtiker pigmentoza olur.
Deri Ekleri: 1-Yağ bezi: Kıl köküne açılır Ergenlikte aktive olur. Holokrin tiptedir. El ayası ve ayak tabanında yok diğer yerlerde var. Yüz, aksilla ,sırtın ortasında,  perine de çok. Testesteron artırır , östrojen sınırlar. Trigliserit ve serbest yağ asitlerinden oluşur salgı. 2- Apokrin ter bezleri: Ergenlikte artar .başlıca Aksilla ve anogenital bölgede bulunur. Lokal ve sistemik aderenarjik ajanlarla uıyarılır ekrin bez gibi sürekli sekresyon yapmaz. Ne işe yaradıkları bilinmiyor . Proteinden zengin soluk ve yapışkan. 3- Ekrin ter bezleri mukoza hariç her yerde bulunur. En çok avuç içi, koltuk altı,ayak tabanı ve alında bulunurlar.Isı ve heycanla kolinerjik sinirler uyarıldığında asetil kolin salınır. Önce Na arkasından diğer interstisyel sıvılar salınır sonra Na geri kaçar bezin lümeninden  çaktırmadan ve ter hiptonik hale gelir .Terin prekürsörünü oluştururlar.
Kıllar: Kıl dermal  papillalar sayesinde büyür.Anajen, katojen, telojen fazları var. Medulla kısmı sadece terminal kıllarda var. Tırnaklar epidermisin dermise girmesi ile oluşur. ? .Daha yoğun keratin var. Derinin kan damarları yüzeyel ve derin pleksus var dermiste. Derinin sinirleri : Kaşıntı algılarlar  C lifleri, ağrıyı A ve C lifleri algılar . kapsüllü sinir uçları: Meisner dokunma, passini basınç algılar ?

Losyon su bazlı pomad yağ bazlı krem arada bişey?

Kremler:
Su içinde yağ karışımlarıdır. Sürüldükten
sonra kayboldukları için merhemlere göre kozmetik açı dan üstündürler.
Kolay sürülür ve deriye kolayca dağılırlar. Merhemler kadar nemlendirici özellikleri yoktur. Kurutucu özelliğe sahiptirler. Sulantılı lezyonlarda ve kıllı bölgeler ve kıvrım yerlerinde uygundurlar. Aynı medikasyondaki merhemlerden genelde daha az potenttirler
Merhemler=Pomad:
Yağlı olup kuru, likenifiye kronik dermatozlar için uygundur. Ayrıca; el içi ve ayak tabanı gibi kalın deri olan yerlerde tercih edilirler. Merhemler kıllı bölgelerde kullanılmamalıdır. Ayrıca kasık, aksilla gibi intertriginöz alanlarda kullanılırsa maserasyon ve folikülite neden olabilir. Merhemler nemli ortamlara uygulanmamalıdır. Merhemlerin  kadar nemlendirici özellikleri kremlerden daha çokturCoşkun Öztekin1,
Losyonlar:
Su içinde yağ süspansiyonlarıdır. Geniş alanlarda yapılan uygulamalarda, derinin ince olduğu yerlerde tercih sebebidirler. Kolayca penetre olup çok az rezidü bıraktığı için kıllı bölgelerde(saç) kullanımları uygundur.
Kenan Taştan, Aynure Öztekin

 

Egzama nedir dermatit nedir ikiside çoğunlukla aynı anlmda kullanılır dermatit biraz daha geniş kapsamlı denebilir. Egzama çeşitlerinden atopik egzama  bir endojen egzama çeşididir. Otozomal dominat özellik gösterir çoğunlukla . 6 yaşına kadar belirti verir , ergenliğe doğru çoğunlukla azalır. kaşıntıyı artıran durumlar, stres, gıdalar , hormonal değişiklikler , üst solunum yolu enfeksiyonları vs de tetikleyebilir . Daha çok kışın olur. bebeklerde daha çok gıdalar ve stafilokok enf sebep olur. Staf olanlarda sulantılı görünüm göz çarpar. Antibiyotikte bu yüzden lüzumlu olur. bebekte yüzü tutuğunda burun erafı ağız etrafı lezyondan masumdur?Ergenlikte  baş boyunda görülen egzama nedeni çoğunlukla malezya furfurdur .

İlk bir yaşta bebeklerde bez bölgesini az tutar. Lezyonlar sulu kaşıntılı olur. bebekte kaşıntı hissi 2. ayda başlar. Örneğin lezyon 3. ayda başlamış kaşıntı yoksa ya da 2. ayda lezyon görüldü kaşıntı 3. ayda başladıysa atopik dermatitten uzaklaştırır. 1 yaşından sonra kıvrımlardada olabilir özellikle 4 yaşından sonra. 1yaş altında extansör yüzlerde daha çok 1 yaş üztünde flexor yüzde lezyonlar görülür. 1 yaşından sonra büyüdükçe lezyonlar kol bacak , ayk eklemlerinin üst tarflarında görülür. 16 yaş üstünde kronik , kaşıntılı, flexör yüzde olması ailesinde astım, saman nezlesi olması ve total Immunglobilinin yüksek olması atopik dermatit lehine yorumlanabiir.   Bebeğin kıvrımlarında kızarılık yok sadece bezin temas ettiği yerde kızarıklık varsa napkin dermatiti ya da bebek bezi dermatitti lehine yorumlanabilir. Bazen bezin yapışkan yerleri kontakt ya da irritan dermatit yapabilir.

Atopik dermatit tedavide: Çocuk banyodan hemen sonra cildin nemli kalıp kurumaması için nemlendirici kullanılmalı. Banyonun zararı yok. Nemlendirici olarak krem ya da pomad iyidir losyon iyi değildir(seboroik dermatitte tersi). Steroidi yerine göre kullanırsın. Bebekte Flutikazon propiyonat(cutivate) 3 aylık olduktan sonra kullanılabilir. Günde bir kez yeter 2 kezde olur ama fazlasının faydası yok.

Genel olarak her türlü egzamada steroid bir ay boyunca hergün 1×1 kullanılır bir ay sonunda haftada iki defaya kadar  6 ay devam edilir   çünkü gözle görülmeyecek boyuta geldiğinde tamamen kayboldugu dusunulur ancak yeniden alevlenebilir. Bebekte ise topikal steriod tedavisi ise 10 günü geçmemeli . Akut dönemde sistemik antihistaminik kullanılabilir ancak topikal antihistaminik kontrendikedir. Çünkü topikal antihistaminik inflamasonu arttırır.  Boyun ve baştaki egzamada antifungal da eklenir. Lezyonar sulu ise mupirosin(baktroban), fucidik asit de verilir. Yüz ve skrotum gibi ince deriye sahip olup emilimin fazla oldugu yerlerde hafif etkili prednol gibi steroidler kullanılmalı ama ayak tabanı el ayası gibi yerlerde deri kalın oldugundan güçlü steroidler kullanılabilir momecon ve dermovat gibi.    Egzema herpetikum atopisi olan kişide herpes infeksiyonu sonucu ağır klinik durum oluşur yatış gerekir.

Seboroik dermatit: Hayatın İlk 3 ayında ve 40-50 yaşlarında sık görülür. Kışın sık görülür. Yetişkinde kıvrım bölgelerinde ve presternal bölgede kaşlarda nazolabial sulkusta olabilir. ilk 3 ayda atopik yok seboroik dermatit var. Seboroik dermatitte kaşıntı olmadığından bebek rahattır. Bez bölgesinde de olabilir. 6 aydan sonra kendinden iyileşebilir. Yetişkinde yüzde burun dibinde kaşta ağız kenarında hafif kaşıntılı saçlı deride şiddetli kaşıntılı   olur.  Alkollu traş losyonu (sen de traş kolonyası) kullanılmamalı. Jöle vs kullanılammalı. merhem ve sabun kullanılmamalı. Saçlı deride  antifungal nemlendirici olarak ketokonazol şampuan kullanılabilir. şampuanı bir hafta boyunca 1×1 kullanır daha sonra haftada 2 gün uygular. Selenyum sülfid içeren Selsun gibi solusyonda kullanılabilir. Vitaminler faydasız lüzumsuz para kazandıran araçlardır.  Seboroik dermatite ne kullanılmaz yağlı şeyler kullanılmaz  pomad gibi . Bebeklerde kalitesi iyi olan nemlendiriciler uygundur çünkü bebekler için katkısız ya da zararlı kimyasallar bulunmadığından daha başka çok özel bişey gerekmez. Nemlendirici losyon vs kullanılabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Kepeklenme ve seboreik dermatit tedavisinde:

1. 1-2 çay kaşığı SELSUN ıslak saça uygulanarak masaj yapılır.
2. 2-3 dakika saçta kalması beklenir.
3. Baş iyice kurulanır.
4. Aynı şekilde tekrar uygulanır ve durulanır.
5. Uygulamadan sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Normalde haftada iki kez iki haftalık uygulama yeterlidir. Bundan sonra uygulama araları açılmalıdır (Haftada bir, iki haftada bir, hatta bazı vakalarda 3-4 haftada bir kez olacak şekilde). Şampuan gereğinden daha sık uygulanmamalıdır. Cildiye takrolimus vs kullanıyor . Saçlı derinin seboroik dermatitinde  bir hafta psorcutan solusyon bir hafta steroidli krem değiştirilerek bir ay kullanılabilir. En iyisi de işi cildiyeye devretmek.

Seboreik dermatitin tipik lezyonları yavaş gelişen, sınırlı lu plaklardır. Bazı bölgeleri kuru, çoğu bölgeleri yağlı görünümde olan ve kaşıntısı bulunmayan tablolardır. Tam gelişmiş seboreik dermatit lezyonları el ayası büyüklüğüne yakın olup, kırmızı-kahverengi bir eritem ve bunun üzerinde yağlı, sarı skuamlar bulunur. Seçtiği yerler saçlı deri, kaşlar yüzün orta kısmı, göz kapaklarının serbest kenarları, özellikle burun kanatları, bıyık bölgesi, kulak arkaları, dış kulak yolları, koltuk altları, sternal bölge, meme altı kıvrımları, inter skapular bölge, göbek, kasıklar, intergluteal bölge ve genital bölgelerdir. Bazen de jeneralize, eritroderma tarzında olabilmektedir [1-3,20,21]. Günümüzde infantil ve erişkin seboreik dermatitin ayrı antiteler olduğu görüşü yaygındır. Erişkin tipte saçlı deri, saç çizgisi, kaşlar, glabella, nazolabial oluklar, kulaklar, dış kulak yolu ve göğüs dekoltesi en sık tutulan alanlardır. Gövdede ise en sık presternal alanda gözlenir. İnfantil tip genellikle hayatın ilk aylarında etkilidir. Karakterisitik olarak ilk önce saçlı deri tutulumu gözlenir. Saç dökülmesi yapmaz. Halk arasında “konak” olarak adlandırılır. İntertiginöz alanları tuttuğunda sekonder olarak kandida ve S.aerius enfeksiyon yapabilmektedir. Bazen bebeklerde seboreik lezyonları aniden yayılarak eritrodermi oluşturan, anemi, ishal, kusma gelişme geriliği ve lenfadenopatinin eşlik ettiği Leiner hastalığı gözlenebilir. Bu hastalarda C5 eksikliği ve nötrofil fonksiyon bozuklukları bildirilmiştir [1-3,20].Seboreik dermatitin tipik lezyonları yavaş gelişen, sınırlı lu plaklardır. Bazı bölgeleri kuru, çoğu bölgeleri yağlı görünümde olan ve kaşıntısı bulunmayan tablolardır. Tam gelişmiş seboreik dermatit lezyonları el ayası büyüklüğüne yakın olup, kırmızı-kahverengi bir eritem ve bunun üzerinde yağlı, sarı skuamlar bulunur. Seçtiği yerler saçlı deri, kaşlar yüzün orta kısmı, göz kapaklarının serbest kenarları, özellikle burun kanatları, bıyık bölgesi, kulak arkaları, dış kulak yolları, koltuk altları, sternal bölge, meme altı kıvrımları, inter skapular bölge, göbek, kasıklar, intergluteal bölge ve genital bölgelerdir. Bazen de jeneralize, eritroderma tarzında olabilmektedir [1-3,20,21]. Günümüzde infantil ve erişkin seboreik dermatitin ayrı antiteler olduğu görüşü yaygındır. Erişkin tipte saçlı deri, saç çizgisi, kaşlar, glabella, nazolabial oluklar, kulaklar, dış kulak yolu ve göğüs dekoltesi en sık tutulan alanlardır. Gövdede ise en sık presternal alanda gözlenir. İnfantil tip genellikle hayatın ilk aylarında etkilidir. Karakterisitik olarak ilk önce saçlı deri tutulumu gözlenir. Saç dökülmesi yapmaz. Halk arasında “konak” olarak adlandırılır. İntertiginöz alanları tuttuğunda sekonder olarak kandida ve S.aerius enfeksiyon yapabilmektedir. Bazen bebeklerde seboreik lezyonları aniden yayılarak eritrodermi oluşturan, anemi, ishal, kusma gelişme geriliği ve lenfadenopatinin eşlik ettiği Leiner hastalığı gözlenebilir. Bu hastalarda C5 eksikliği ve nötrofil fonksiyon bozuklukları bildirilmiştir [1-3,20].(bucak tip doktorlari)

 

 

 

 

 

Pemfolikus: Parmak kenarlarında veziküler lezyonlar örnek verilebilir. Kabuklaşarak iyileşir. Tdv terlemeyi azaltmak. Uludag üniversitesinde iyontoforez tedavisi ile elktrik verilerek terleme azltılıyor hasta birkaç ay terlemesi azaldığından rahatlıyor.

Staz dermatiti özellikle yatan hastalarda görülür . Daha sonra açık yaraya dönüşebilir. Bu yaraya furacin sürünce drmatit şiddetlenebilir. Fucidik asit daha iyidir.

Akut kontakt dermatit, irritan dermatit: Akut kontakt dermatitte temas eden yer önemli bebğin başı arabanın koltuğuna temas ettiğinde bile görülebilir saat kolye ayakkabı vs herşey yapabilir . Akut döneminde krem kronik durumd pomad kullanılır. Akut kontakt dermatittre kaşıntı çok ve mükerrer temas ile şiddetlenir.

 

EGZAMA ELDE TOPİKAL TEDAVİ :mometzoan furoat 1×1 + hametan 1 ay kullanılır sonra haftada iki gün birer kez 6 aya kadar verilebilir.

DERİNİN ELEMENTAR LEZYONLARI
Dermatolojinin alfabesidir. Primer elemnter lezyon ,sekonder elementar lezyon ve primo-sekonder elementar lezyon diye 3 e ayrılır.
Primer Elemeter Lezyon : hastalıkla beraber ortaya çıkan, tanı koyduran lezyonlardır daha öncesi yoktur.A- Deri yüzyinde olanlara örnek maküldür . Makül elini sürünce kabarıklık ya da çöküklük hissetmezsin sadece deri yüzeyindeki her türlü renk  değişikleridir.  Kırmızı  renkli , bastırınca soluyorsa ‘eritematöz  makül ‘denir(bastırınca solmuyorsa peteşi, purpura , ekimoz olabilir kan damar dışına çıkmıştır bunlara purpurik makül de denir..).Toplu iğne başı kadar da tüm vücudu saracak kadar da olabilir. Hiperpigmente, depigmente , halo,anemik  , hemorarjik karakterde olabilir.Keskin sınırlı ya da sınırları silik olabilir.  Aşağıdaki  kahverengii geniş bir makül onun altındaki de depigmente maküllere örnek

B-Deri yüzeyini aşanlar: bunları elinle dokununca hissedersin kabarıklığı gözünle rahat görmesen de  solid ,kaviter ya da solid başlayıp kaviteye dönüşen lezyonlardır . Bir de deri C-düzeyinin altında olanlar var.
Deri yüzeyinin aşanları inceleyelim ; Solid olan tipler: Papül, tüberkül, nodül,tümör ve urtica dır. Kaviter olanlar da vezikül. Bül , püstül ve kisttir.
Urtica= para para kabarmalar olur. Önce kızarır , kaşınır, kabarır ve kaybolur.Deride 2 damar plexusu var yüzeyel plexusun genişlemesi ürtikerdir. Kaşıntı ön plandadır. 4K bulgusu var. Kızarır, kaşınır, kabarır ve kaybolur.(Alt plexusun genişlemesi Quincke =Angio ödemdir göz etrafı ,dudaklar, genital bölgede yanma, batma hissi vardır ve ağrılıdır.) Allerjik natürde bir papüldür ürtiker.Ürtiker ortaya çıkar 2-4 saatte maximum bir günde kaybolur . Başka yerde çıkabilir. 3-4 gün sonra aynı yerde tekrar çıkabilir. 24 saatiten uzun sürerse ürtikeryal vaskulittir , bastırınca tam solmaz.Kronik ürtiker 6 hf yı geçer akut daha az sürer.
Nodül :dermal tabakanın derinideki kabarıklıklar aşağıdaki şekildei gibi. Sekel bırakmadan iyileşirler.

Papül :1 cm den küçük sert kabarık lezyondur.Dermis , epidermis ya da beraber oluşturdukları lezyon olabilir. Papül kırmızı ise dermal kaynaklıdır çünkü dermal tabakada kan damarı var epidermiste yok. Papüller birleşince plak yapar. Plak dediğin mesela 5×5 cm ebatında elle dokununca hissettiğin kabarıklıktır. Psoriazis mesela eritemli, squamlı(kepek) papüllerin oluşturduğu plaklardır.Saçlı deri, diz, dirsekte bulunur.Liken planusta düz yüzeyli papül var , köşeleri poligonal yani çok kenarlı. Verruka ve da papül.. Molloscum contagiozumda   papülün ortası basık, göbekli görünümde yani. Kabuğunu kaldırıp sıkarsın beyaz bir sıvı çıkar.. Saplı papül= fibrom= et beni. Verruka filiformis de saplı papüldür. Psöriazis dermal papilların hipertrofisi ile gelişir. Plak etrafında halka tarzı şekil varsa mantar hücresini düşündürür.Liken planus düz yüzeyli papüldür  köşeleri poligonal.
Alttaki resim bir plaktır üstünde skuamlar var

Abu alttakiler de papüldür…Sert ,içleri sıvı değil.
Tüberkül: Orta dermiste bulunur iyileşince yerinde kollajen hasarı bırakır her türlü AC tüberkülleri grafide görülebilir tersier sfilizde de tüberkül izleri görülür.

Kaviter olanlar yani boşluk içerenler de
1-Vezikül 0,5 cm altında  berrak sıvı içeren kaviter lezyon. Yanık, ayakkabı vurması, güneş yanığı, çapa yapma sebep olabilir.Berrak olan vezikül açılmazsa bulanıp sekonder püstüle dönüşür. NSAID kullanmak rahatlatır.Çocukta en çok impetigo görülür bal sarısı renginde krutlar yani kabuk oluşur vezikül kaybolunca. Staf sebep olmuşsa büllöz impetigo olur yani daha büyüktür.Hem krut hem bül bir arada olabilir. Daha abartılı hali haşlanmış deri sendromudur , büller ve eritemlerle seyreder. Bül vezikülün büyüğüne denir   Genetik olabilir. Pemfigusta tedavi verilmezse hasta ölür. Desmozomlara karşı antikor vardır.

2-bül de vezikülün   büyüğü, içerik aynı. Nikolski fenomeni:  Açılmamış bül kenarındandan ittirince içindeki sıvı ilerliyorsa ya da tepeden bastırınca etrafa yayılıyorsa büldür ya da patladıysa ve  kolay soyuluyorsa   epidermal   büldür bülden başka pemfigus, haşlanmış deri sendromund ve bir şey de daha nikolski pozitiftir.
3-püstül vezikül gibi ama bulanık iltihap içerir çünkü. 0,5 cm den az, baştan itibaren bulanık ise püstül denir. Kıl dibindeyse folikülit, palpe edilir hale gelirse fronkül, daha da ilerisi karbonküldür.Sıcak havada dar giyinmek , epilasyon öncesi iyi temizlik yapılmaması sebep olabilir.Saçlı deriden flaster ıslatılarak çıakrılmalı . Kurur kuru çekince saş çıkar yerinde delik kalır enf . Kolaylaşır.

4- kisttir:deride bezlerin salgılarının birikimi ile olur .Akenenin temeli olan komedonlar da böyle oluşur?
5-Gom da yukarda bahsettiğim soliter başlayıp kavite oluşturana ö rnektir.Sfilizin 3. döneminde görülür.
Sekonder Elementer Lezyon : primeri takiben ortaya çıkan yeni form. Primere ait izi taşır. Mesela kaviter lezyon eskiyince tepesinden kepek. İçinden krut yani kabuk , alta doğru ilerlemişse exülserasyon görülür.
A)Deri düzeyini Aşan :Likenifikasyon yani derinin koyulaşması , kalınlaşması eşek derisi gibi olması .Kronik egzemada olur.Atrofik dermatitte popliteal bölgede olur.
Krut:  yani vezikülün iyileşmesi ile oluşan siyah kabuk.

B) Deri düzeyinde olanlar :   kıl, bez yok normal dokudan serttir. Atrofik  tipte de skarlar  gelişebilir skatriks= skar, rengi ilerki dönemde pembeden beyaza döner.
Deri düzeyinin altındakiler : Ekskoriasyon derinin kaviter primer lezyonlarının tepelerinin koparılmasında olur mesela papülü kaşırsan olur.Kaşıntı izine grataj denir lineerdir kaşıntı izi . Simulasyonda kaşımıyorum der gece uyurken bile kaşımam der.
Bazal tabakaya kadar ulaşmayan tahribata erozyon denir. İyileşme  rejenerasyon ile olur erozyon deskuamasyonun(soyulma)  abartılı halidir . Erode alnalar var dersin mesela.
Ülser. (unkus): Bazal tabakayı tam katman götüren lezyon.iyileşme reperasyonla olur yani skar dokudur kıl, bez yok normal dokudan serttir. Atrofik  tipte de skarlar  gelişebilir skatriks= skar, rengi ilerki dönemde pembeden beyaza döner.
Eks ülserasyon: Bazal tabakayı tam götürmeyen ülser.Kaviter lezyonun zeminiden gelişir.
Ragad =fissur =çatlak: Deride kayıp yok ayrılma  var  . Gebede , kortizal kullananda omuz ya da kalçada görülür. Çatlakta kan izi varsa dermise ulaşmış demektir. Hidrasyon kaybı sebep olabilir, yani kuruluk
Primo-sekonder elementar lezyon: Bazı hastalıklarda primer bazılarında sekonder olarak orteaya çıkarlar. Bunların deri yüzyini aşanan tipleri:  Keratoz: stratuum korneumun kalınlaşması plakların üzerindede olabilir..  Squam = kepek gevşek bağlantılı keratinize hücre topluluğudur. 28 günün sonunda squam kepek olarak dökülür. Pitriazis= kepeklenme. Pitriazis capitis simplex bildiğin kafadaki kepek.Malezya furufrda toz ya da un gibi skuam varıdr. Psoriatik squam önce şeffaf sonra matlaşır buna mum lekesi denir.

Deri düzeyinde olanları skleroz: Kollajen yapısında bozukluk olur , elastik olmaz. Bağ dokunun kondensasyonudur. Deride  monrea, morfea ? Denir. Deri altında : Atrofi görülür kortizon oluşmasına sebep olabilir.Deri düzeyinin altında olanlar: Atrofi mesela . Kalınlık, hacim, yapıda kayıp var yaşlıda fizyolojik olur
Apse : Doku içerisinde cerahat toplanması halidir .  Konumunun derin olması sebebiyle cerahat genelde gözle görülmez, fakat fluktuasyon vermesiyle fark edilebilmektedirApse kuruduktan sonra drene edilir. Sıcak uygularsa iktial? merhemi sürülür. Pseudoapse var olan kavitede apse birkimine denir.
Gangren Deri damarlarının, herhangi bir nedenle (Tümör, emboli) tıkanması veya daralması, ya da alerjik toksik vasküliti sonucu oluşurKuru (Mumifikasyon) ve Yaş tipi (Gangren)  vardır. Uçlarda çevresi siyanoze ve soğuk; gövde de sıcak ve aktif eritem vardır.

Pitriazis rozesea, (Rozeseadan  ayrıdır yani iki ayrı hastalık): Lezyonun ortası atrofik .Lezyon yakınını lezyon olmayan yere abeslangla bastır orda da çıkarsa tama dersin köbner pozitif yani.daha çok kışın 20 li yaşlarda tripli kızlarda(tek kişilik bilimsel çalışma sonucu)? çıkar ilkbahar ve sonbaharda çıkar . Madalyon plak vardır, ortası atrofiki lezyonun ortadakş deri sağlam pul pul dökülme yok kenarları gibi. birbirine baka iki hilal gibi? bekle izle tedavi gereksiz 2-12 haftaya kendinden geçer. daha çok boyun ve göğüs tarafında olur, vücuda aşağılara yaılabilir sayı artabilir.Özel bir etken yok daha çok reaksiyonel ortaya çıkan lezyon yani etken yok. Mantardan farklı başlar,  mantar ufak başlayıp büyür , pitriazis rozasea ise önce büyük halka yani madalyon oluşur kenarları yüksek ve kırmızı , sonra içi dolar?. Çok muzdaripse roza krem veya topikal steroid teavi verilebilir. keseleme yapma ılık suyla banyo yap dersin çok kaşıntı olursa antihistaminik verilebilir.

Roza: Yukardaki pitriazis rozadan farklıdır. Bunun da sebebi bilinmiyor burun etrafı yanaklar alında bazen eritamatöz tabanda bazen de kızarıklık olmadan papiller simetrik topluluk halinde lezyonlar vardır.Bazen  Roza krem(metranidazol), bazen tretinoidan fayda görürler. Ama bunun böbrek yetmezliği vs riski var kişi ksinlikle kendi kendine başlamamalı.Bulaşıcılık belli değil.

Pitriazis versicolor açık kahverengi yada deriden daha açık veya beyaz  lekeler şeklinde. Birleşip harita gibi görüntü oluyşturabilir.Bistürü ile kazıyınca dökülür. Bulaşıcı değil. terbinafin yeterli.mantar enfeksiyonu. 2 hafta tedavi veilebilir, lezyondan daha fazla yere sürülebilir.Geniş alan için ketakonazol şampuan da sürülebilir daha ucuz olur.

Tinea Corporis: Terbinafin yeterli.  Pitriazis rozasea ile karışabilir.

Böcek ısırığında prednol-a krem veya herhangi bir steroid krem verebilirsin. ÇOk kaşınıyorsa antihistaminik.

.
Psöriaziste dermal papilla iyice yukarı doğru uzar.Bazal ve spinoz katlardaki hücre sayısında artış vardır , epidermisin yenilenme hızı artar 7 güne düşer, epidermis kalınlaşır.Generalize psöriazis tedv edilmezse öldürür.Psöriazis yüzü tutmaz.
Desmozomlar kopunca pemfigius vulgaris olur.
Morbiliform döküntü: Makülopapüler, kızamık benzeri döküntü demektir. Kızamık yaygın makülo-papüler döküntüler şeklindedir.5. Hastalık, ilaç reaksiyonlarının yarısı papül lezyonlarıdır, kızamık benzeri lezyonlardır.
Varisella zoster çok şekillidir.Stres egzamasında kan hücreleri fazlaca deriye geçer kaşıntı sonra tahribat olur.
Spider anjiom : Bastırınca kenarları solar ortada kırmızı renk devam eder. Bu noktadan etrafa solan kolları uzanır. Telenjiektazi ise çizgi çizgidir?
20 cm den büyük 5 den fazla kahvereng maküllere cafe  de laut lekeleri denir.Nörfibromatozis olabilir.
Depigmentasyon : Atrofi ve vitiligoda görülür. Depigmnte  yani bembeyaz olur o bölge.
Verruka= siğildir o da papüllerden bir papüldür. Verruka vulgaris: Tipik , sık görülen siğil. Aken vulgaris de genel akne. Bknz kısacatedaviuygulamları.
Tiondal etkisi: Mavi renkli hastalıklar ortay çıkar mongol lekeleride denirmiş.
Kırmızı renk deri altında taze kanmada görülür.Bir lezyonda  Kanlanma az ise soluk, çok ise hiperemiktir.
Psöriaziste papillaların hipertrofisi söz konusu kaşıyınca kanarlar buna autz-pitz fenomeni denir.
Plak etrafında halka şekli oluşturan noktalar şekil  mantar düşündürür.
Şarbonda kocaman bir ödem ve üzerinde bül olur.
Ektima: Kalın kabuk vardır kaldırınca altında ülser görülür.
Ater de ven de dolaşımı bozulunca ülser yapar. Arterin distalinden nabız alamazsın soğuk ve soluktur. Venöz ise sıcak , eritemlidir ve şiştir. Arteriel ülserin kenarları düzgün venözün ise kenarları kalın ve yukarı kalkıktır. Arteriel ülserin yarası kalp hizasının altına inince ağrı azalır , yukarıda ağrı artar venözde tersi olur.
Menapoz sonrası kadınlarda likenskleroatrofikus olur vajian ve anüs civarında skleroz gelişir.
Tüberküloid lepra : hasta lezyonun ortasını hissetmez. Pterjium: yumuşak dokunun tırnağı önüne katarak ilerletmesi.
Behçette : Ağızda aftlar yılda 3 ten fazla tekrarlar. Ağızdaki aftlar skar bırakmaz genital aftlar skar bırakır.Gövdede sivilceler olur.Kadında daha çok eritema nodozum erkekte de tromboflebit daha sık görülür behçette.
Tzanck işareti: Patlamış bülün zeminini kazıyıp desmozomun kopmuş olduğunu görürsün. Hücreler yuvarlak-oval görünür normalde kenarları daha keskin.Serbest yüzer hücreler buna akantolizis denir.

Dermatolojide Tedavi
Uygun konsantrasyonu sağlayacak , yan etkileri en az olacak şekilde topikal ya da sistemik ilaç uygulaması yapılır.
Kimi ilacın etken maddesi yoktur güneş kremi gibi sadece bariyer ya da taşıyıcı olarak kullanılırlar.Emilmezler , etkin
maddeyi taşıyıcı olarak da kullanılırlar. Reaksiyon vermez ve tahriş etmezler. İlaçlar 3 yola emilir transepiderm al, kıl
folikülü yoluyla ve ter bezleri yoluyla.
Yerel Preparat çeşitleri : Sıvı, katı, yarı katı formları var Sıvı olanlar kolloidler, emülsiyonlar, süspansiyon, tentür, vernik,
sıvı yağ, linniment ,losyon ve solusyonlardır. Solustonlarda etken madde mesela su ya da alkolde tam olarak çözülür.
Bildiğin banyo yaparken kullanırsın ya da ıslak pansuman şeklinde günde iki defa. Banyo günde bir defa ılık suyla yapılır
max 2 defa 30 dk geçmeyecek şekilde(küvette mi?). Islak pansuman seröz sızıntının olduğu yerlere yapılır kurumuş
alanda yapılmaz.Solüsyon tek kat gazlı bezle veya havluya emdirilerek lezyon üzerine konulur . Sulantılı, veziküllü, büllü
lezyonların kurutulması, temizlenmesi için yararlı.Suyun buharlaşması ile serinleme ve vazokonstrüksiyon olur. Rivanol ya
da potasyum permanganat hiç bir şey yoksa SF le de yapılabilir.
Emülsiyonlar: Etkin madde tam çözülmez partikül halindededir. Kollodyon(kolloid) etken madde tam çözünmez özellikle keratolitiklerin taşıyıcısı
olarak kullanılır sürüldüğü alandan çevreye yayılmaz . Siğil tedavisinde duoderm ve verritol kullanılır. Süspansiyon pudraların suyun içinde dağılmış
halleridir çok kullanılmıyor. Emülsiyon birbirine karışmayan sıvıların karıştırıldığı preparatlardır. Pek kullanılmıyor

Kremler: Akut subakut sulantılı lezyonlarda kullanılır .Deriye sürülünce erir, deriden emilir. Yağ oranı azdır. Yağ oranı yüksek emülsiyonlara yağlı krem denirmiş salla.

Pomatlar : Kremin tersine yağ oranı çok fazladır sulantılı lezyonda kullanılmaz. Kuru, kronik lezyonlarda kullanılır.

Pudralar : Tek katı yerel ilaç budur. Sulantılı
lezyonlarda nem giderici etkisinden dolayı kullanılır. Mesela tinea pedis sulantılı ise kullanılır. Sıvı yağlarda yağlı solüsyon,sıvı emülsiyon
yapımında kullanılır.En çok kullanılan yağlar zeytin yağıpamuk yağı, hint yağı… Kurutlu yani kabuklu lezyonda kullanılır. Katı yağlar hayvansal
yağlar ve petrol ürünlerinden üretilirler . Koyun yününün yağından lanolin denen su tutucu yağ üretilir. Petrol türevlerinden vazelin çeşitli hidro
karbonların karışımından oluşur. Pomatların yapımında çok kullanılır. Deriden emilmez ve irritasyon yapmaz. Daha çok yumuşatıcı ve nemlendirici
olarak kullanılır. Çinko oksit fiziksel örtü olarak güneşten korur bu da pudraymış. Kurutucu ve antipruritik etkisinden dolayı çok kullanılıroksidan
pomad= pomat bir örnek.
Kükürt wilkinson pomat içinde katranla birlikte mevcuttur.
DERmatoljide Kullanılan Özel Yerel İlaçlar
Antibiyotikler:
Çoğu pomat şeklindedir. Thiocilline = Basitrasin + neomisin içerir. Garamycin (gentamisin) pseudomonasa iyi
etkilidir. Fucidin %2 krem ve merhem şeklinde sodyum fusidat barındırır stafilokoksik enfeksiyonlarda iyidir.
Bactroban krem % 2 mupirosin içerir geniş spektrumlu gr + ve – etkili sık enfeksiyon geçiriliyorsa kullanılır.
Eritromisin + klindamisin fosfat ( % 1 Cleocin -T) ve Eritromisin + benzoil peroksit (Benzamycin jel) eydür
kullanılabilir . Silver sülfodiazin (silverdin) yanıkta kullanılır
Antibakteriel diğer ilaçlar :
Antiseptikşer ve dezenfektanlardır. Anitiseptikler canlı dokuda dezenfektanlare ise eşyalarda kullanılır.Mesela
^iyot^ germisid, fungusid, ve vitusid etkilidir etkisi hızlı ve güçlüdür tabi bu antiseptik. Batticon , betadin, Poviod
% 10 solusyonlar iyotlu antiseptiklerdir.
Borik asit ıslak pansumanda kullanılır. Astrajanlar dokuda kontraksiyon yaprarak kanama ve sekresyonu
azaltırlar. Mesela pyojenik granulomda kullanılır. Potasyum permanganat hem antiseptik hem de anti mikotik
özelliklidir kurutucu etkisi vardır. Tinea kapitiste kullanılır Ticari isim Permasol tbl 250 mg. Nitrofurazain: Geniş spektrumlu bir antiseptiktir

Furacin ;furaderm % 0,2. ama çok allerji yapar pek kullanma. Jansiyen moru bir rozalin boyasıdır. Güçlü antibakteriyel ve antikandidiyal etkisi vardır.

Metilen mavisi % 3-5 solüsyon şeklinde pemfigusta oral lezyonlar için kullanılır. Rivanol akridin türü bir boyadır . Islak pansuman şeklinde behçet hastalığında ya da taharet amacıyla kullanılır.

Antihitaminikler çok aşırı duyarlılık yaparlar topikal kullanılmazlar.
Böcek ısırıklarında kısa süreli olarak fenistil % 0,1 , stilex kullanılabilir içinde jetokainde var.
Topikal Antimikotikler:
3 grubu var

1- İmidazol türevleridir: en çok kullanılan antimikotiklerdir.Grubun tüm üyrleri hem dermatofit hem de mayalara etkili geniş spektrumlu antimikotiklerdir.Pitriyazis versicolor ve eritrazmaya da etkilidirler. Fungicid Pomat( Mikonazol nitrat % 2) , travogen (izoknazol %1)

2-Alilamin grubundan exodril (naftifin) lamisil( terbinafin %1) geniş spektrumlu ve güçlü antimikotiklerdir.

3- Polienler : (nistatin, Amfoterisin B) . Nistatin antibiyotik bir antimikotiktir . Kandida grubuna etkisi çok iyidir oral kandidiyaziste kullanılır. Dermaofitlere etkisizdir.Krem ,pudra, vajinal ovül , oral süspansiyon şeklinde hazırlanabilir ((Mikostatin 100000 unite/ gr). Amfoterisin B aynı şekil. Krem, pomat, losyon şeklinde uygulanabilir.İyodohidroksikinolinler veya viyoformlar anbibakteriel ve antimikotik etkilidir içlerinde steroid de var.(nerisona-C , betnovate -C, impetex) Nibulen (sikloproksolamin %19 imidazol kadar güçlüdür. Pimafucin krem (pimarisin %5) özellikle kandidiyaziste kullanılan antibiyotiktir, trikomanoz vajialiste etkilidir.

Selenyum disiülfit antimikotik ve antibakteriel etkili özellikle malessia furfurun neden olduğ tinea versicolor ve sebep olduğu seboreik dermaittde , saçlı derinin basit kepeklenmesinde şampuan şeklinde kullanılır.
Antiviral ilaçlr . Zovirax(topikal), asiviral ve aklovir(asiklovir krem%5). Herpes siplex ve herpes genitaliste tdv ve proflakside kullanılır.

Ektoparazitisidler : Permetrin(kwelleda, zalvor %5 deri kremi, %1 saç kremi ) pedukulositler hem uyuz hem bitte şampuan losyon şekilleri kullanılabilir.
İçin etkili ve bilinen toksik etkisi yoktur bitkisel bir ilaçtır. Psorolen grubu ilaçlar psoriazis ve vitiligo puvatdvisinde kullanılır. Güçlü fotosensitizan etkisi var. Retinoik asitin (vit A asidi) asıl etkisi bozulmuş keratinizasyonu düzeltmektir. İlk hafta irritasyon yapar. Keratolitik ve komedolitik etkileri vapar.

 

 

Salisilik asit nasırda kullanılırç. En iyi bilinen ve en çok kullanılan keratolitik maddedir.Kerasal pomat ve krem şekli var. İktiyoz, psoriaziste % 4, verruka ve nasırda % 60 a kadar konsantrasyonda kullanılır. Çocukta yaygın ve uzun süre kullanılması salisilat
zehirlenmesine sebep olur. Nasırda çorabın altına pamuk koyup ayakkabıyı öyle giymek daha faydalı olur. nasırla siğili karıştırmamkal lazım siğil çukur nasır tümsek gibi kabaca. Soyulmuş bakılmış ve altında siyah siyah noktaları yoktor nasırda siğilde ise vardır. (Ayakta) Siğile yandan bastırınca ağrırır, nasır üstten basınca ağırır. Nasır oldugu kesinse şanlı nasır yakısı yapıştırılır üç gün beklenir sonra üstü hafif kazınır ve batikon sürülür. Elde varsa excipial lipo ya da kearsal forte kullanılabilir.

Yerel kortikosteroidler: Salisilik asit , laktik asit , ve üre ile kombine şekilleri var emilimi artırıp yerel etkinin artması ve nemlenmenin sağlanması için kullanılır( Betacorton , ureacort, kerasal ) Günde 3 ten fazla kullanılmazlar. Kronik palmoplantar psöriazis, liken simplex kronikusta kapalı yaş pansuman uygulanır.. Keloidde lezyon içine enjeksiyon şeklinde kullanılır antiproliferatif, alopeside de SF ile suladırılarak kullanılırlar. Ancak yan etkisi çoktur. Derinin ince olduğu yerlerde yüksek potensli kortikosteroid kullanmak daha da tehlikelidir. Yerel yan etkileri: Deride atrofi, deride incelme ve çizgilerin kaybolması , purpura ve ekmizlar, telenjektaziler, stria gelişimi, hipopigmentasyon, akne, folikülit, perioral dermatit ve rozea, bakteriel ve mikotik enfeksiyonlar, hipertrikoz, glokom vee subkapsüler katarakt.

Elektro cerrahi: Lezyon civarında lokal anesteziden sonra koteri kastediyo heralde temizlersin sonra zemini küretle kazırsın. Keryoterapi -189
derecedeki likid nitrojen kullanıllır.Kolay ucuz ve parlayıcı olmayan bir maddedir. 30sn- 1 dkuygulanır. Deri yüzeyinden kabarık olan lezyonlarda kullanılır. Nevusta kullanılmaz . Kullanıldığı yerler : Aken vulgaris, dermatofibrom, diskoid lupus, pyojenik granulom, hemanjiyom, keloid, molloskum kontagiozum, seboreik keratoz, spider anjiyom , verrü, lentigo, ….

Fotokemoterapi: 8PUVA) : Önce oral psoralen verilir ışığa duyarlılığı arttırır.bir saat sonra ultraviyole A ışınları verilir. Gözlük takılmalı katarakt yapabilir.Primer olarak psöriaziste kullanılır bundan başka vitiligo, mukozis fungoideste, atopik dermatitte kllnlr.T lenfositleri apoptozise götürür.Darbant(UVB) : Sdece ultraviyole B ışınlarının kullanıldığı tdv. Psorilen verilmez.

DERMATOLOJİDE kullanılan SİSTEMİK ilaçlar:  Antihistaminikler:

Kapillerlerindilatasyonuna ,damar permeabilitesinin artışına ve damar dışı düz kasların kasılamsına sebep olur. H1 reseptör blokörleri olan antihistaminikler akut ürtiker ve allerjik rinit olgularında kullanılır.Bu gruptakiler
etanolamin, etildiamin,akilamin, piperazin,fenotiazn,hidroksizin ve piperidindir.Şunları bil:
Etanolaminlerden Clemastine Tavaghl 1mg tbl, 0,5mg şurup 2×1 , Piperazinlerden Hydroxyzine Vistaril 25 mg kapsül ve Atarax kapsül kısa etkil 4×1 uyutur şoföre verme. Şoföre bilatin verilebilir uyutmaz çünkü santral sinir sistemine geçmez. Alkilaminlerden Pheniramine Avil 25 mg tbl, 50 mg ampül 4×1 şurup 10 mg. Piperidinlerden Siproheptadin
Sipraktine iştah açar zayıf çocuğa verebilirsin???.

Akrivastin Semprex 8mg cap yaşlı hastada iyidir.Terfenadin ve astemizol kalbe zarar kullanma.

Loratidine, (Claritine) Setirizine (Zyrtec) Fexofenatidine (telfast) bu üçü pek zararlı değil. Bunların 3. kuşağı Crebros (Levotrizin)dir.
Ketotifen : Astım, ve kronik ürtikerde (zaditen, mast hücre stabilizatörü)
H2 (simetidin,ranitidin) reseptör blokörleri tek başlarına kullanılmazlar. Sedasyon ve görme bulanıklığı yapabilir. Şoförde kullanılmamalı. Peptik ulcus,dermatografizm,soğuk ürtiker tedavisinde kullanılır.

Antifungal İlaçlar:

Griseofulvin :Sistemik etkil antibiyotik grubundan. Dermatofitler üzerine fungistatik etkili. Tinea versicolor ve kandida da etkisizdir. Çocukta 10 mg / kg/gün yetikinde 1 veya yarım gram/gün.(Gefolvin tbl).
Ketakonazol: Şampuan olarak kullanılır yan etki fazla çünkü.Kandida albikans, derin mikozlar,
patojenik dermatofitler ve kronik mukokutanöz kandidiyaziste çok etkili.(ketoral 200mg tbl)
İtrakonazol: En çok tinea versicolor = versikolor da tercih edilir.Kür tedavisi olarak kulnılır.İtraspor 100mg tbl, tırnakta 2×2, deride ise, 1×2 ( 1 hf kullan 3 hf kullanma). Yan etkileri ketokonazolden az.
Terbinafin oral antimikotik.Tinea kapitis için kullanılır kullanmazsan alopesi riski var kıllarıda tek
tek çıkar enf devam eder. Yoksa .Tinea vericolorda etkisizdir. 0-6 yaşçocukta çeyrek, 6- 12 yarım ? . 20kg altı 60mg, 20-40 arası 120 mg üzerinde ver erişkinde 250 mg tek form tbl(lamisil)
Flukonazol: Kandidalar, derinmikozlar, dermatofitlere ve versicolora etkilidir etkilidir.

Dermatofitler için haftada 150 mg tek doz, kandidiyazis için 50mg/ gün şeklindedir.

Kortikosteroidler sistemik olanları: Birinci sıra kullanım pemfigius vulgaristir..Büllöz pemfigoid, SLE, eritem polimorf, eksfolyatif dermatit, mukozis fungoides, sarkoidoz, steven johnson da kllnlr. Yara iyileşmesini geciktirici etkisi var.Fibroblastlarda üretimi engeller. Anjiyogenez ve
reepitelizasyonu inhibe eder , total vücut kalsiyumunu azaltır. Osteoblast fonk. İnhibe eder,
antiproliferatif, antimitotik, antiinflamatuar etkilidir kortikosteroidler.
Kortikosteroid konrendikasyonları: Oküler herpes simplex, tbc, Akut ve kronik enfksiyonlar ,
gebelik, dibet, HT, peptik ülser, osteoporoz, ,psikoza eğilim, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği,
divertikülit. Yan etkileri :Obezite, sttria, purpura, hipertansiyon, moon fface, iştah artması,
monositopeni, enfeksiyon riskindeartış, yara iyşeşmesinde gecikme ,Na ve K ekskresyonunda artış,
karbonhidrat intoleransı, immunitenin baskılanması, büyüme geriliği, lenfositopeni, kişilik
bozuklukları, posterior subkapsüler katarakt.
Kortikosteroidlerle tedaviye başlamadan önce sekonder enfeksiyonlar impetigo, selülit, erizipel tdv
edilmelidir.. Başlangıç dozu, hastalığın kontrolünü sağlayacak şekilde yüksek tutulmalı (pemfigusta
80 mg ,yanıt alınca kademeli düşersin) kısa sürede cevap alınmazsa arttırlmalıdır..Normal diürnal
kortizol sekresyonun u baskılamamak için ilaç tek doz, sabah 8 den önce verilmelidir.. Tdv tedricen
doz azaltılarak kesilir. Kortizon 25mg= Kortizol(hidrokortizon 20 mg) , metilprednizolon 4 mg
,prednizolon 5mg…..

Retinoidler: bil
1-İsotretinoin: yaygın nodülo kistik, akne ogularında başarı ile uygulanır. Sebostatik, sebase gland
aktivitesini inhibe edici etkisi var . Aknede günlük 0,5- 1 mg/kg diğerlerinde? Kısaca kilonun yarısı
mg da kullanılır.Ortalama 4-5 ay kullanılır. (Roaccutane , 10-20 mg) . Başlangıçta imex sabah akşam 4-5 ya kullanılabilir ya da cleocin-T  kullanılabilir. Roocutaneyi dermatolog başlasa daha iyi olur.
Asitretn: Psoriazis ve keratinizasyon bozukluğunde kullanılır. Neotidizan kapsül , 50 mg üstüne
çıkılmaz. Retinoid yan etkileri keilitis yani duaklarda kuruma ve çatlama , burun kanaması ,göz
kuruluğu, ,karanlıkta görememe ,kserozis yani tüm vücutta kuruluk, el ve ayakta deskuamasyon ,saç
dökülmesi, baş ağrısı, pseudotümör serebri , hiperlipidemi, . Nemlendirci krem dudak ve burnda
kllnlmldr.Göz kuruluğu için göz yaşı damlaı. Bu nilaçların en önemli yajn etkisi teratojenik
olmalarıdır. Tdv edildikten sonra isotretinoin için bir ay, etreniate için en az iki yıl gebelik
önlenmelidir.
Dapson:Leprada, Dermatitis herpetiformis , eritem elevatumda , büllöz pemfigoidde klnlr. Yan
etkileri, hemoliz ve methemoglobunemidir.
Kolşisin: Behçetin birinci ilacı. FMF, aftöz stomatitlerde kllnlr. 0,5 mg 3×1 yan etkisi
lökopeni.Sklerodermide de kllnlr.. (Roaccutane , 10-20 mg) .
Asitretin: Psoriazis ve keratinizasyon bozukluğunde kullanılır. Neotidizan kapsül , 50 mg üstüne
çıkılmaz. Retinoid yan etkileri keilitis yani duaklarda kuruma ve çatlama , burun kanaması ,göz
kuruluğu, ,karanlıkta görememe ,kserozis yani tüm vücutta kuruluk, el ve ayakta deskuamasyon ,saç
dökülmesi, baş ağrısı, pseudotümör serebri , hiperlipidemi, . Nemlendirci krem dudak ve burnda
kllnlmldr.Göz kuruluğu için göz yaşı damlaı. Bu nilaçların en önemli yajn etkisi teratojenik
olmalarıdır. Tdv edildikten sonra isotretinoin için bir ay, etreniate için en az iki yıl gebelik
önlenmelidir.
Dapson:Leprada, Dermatitis herpetiformis , eritem elevatumda , büllöz pemfigoidde klnlr. Yan
etkileri, hemoliz ve methemoglobunemidir.
Kolşisin: Behçetin birinci ilacı. FMF, aftöz stomatitlerde kllnlr. 0,5 mg 3×1 yan etkisi
lökopeni.Sklerodermide de kllnlr.

Derinin MANTAR Hastalıkları:

1-Dermatofitozlar : 2-Kanididiyazis 3- Pitriyazis versikolor
1- Dernatofiozlar a) Trichopyton ,trikofiton :Adı üstünde tri deri, saç ve tırnağı tutar. b)
Microsprum: Saç ve deride spor yapınca saç ve deri terler tırnak terlemez. c) Epidermopyhton,
epidermafiton: Deri ve tırnakta hastalığa yol açar.
Tine kapitis, baş mantarı: 3 tip yüzeyel, T. capitis superficialis 2- derin , tinea kapitis profundus, ve
Favus =T. kapitis favoza.
1-Tinea capitis Superficialis : Özellikle 3-8 yaşlar arasında görülür.Saçlı deride yuvarlak ve oval
,üzerlerinde az sayıda kısa, kırık ve gri renklli saçalr bulunur, pitiriyazik yani kepekli squamlar ve
plaklar bulunur üzrende. Tedavisiz iyileşi sen gene de tedavi et.. Alttaki birinci resim süperfisialise
ait.
2- T. Capitis Profundus =Kerion: Tinna capitis superficialis gibi başlar. Bunda tam gelişmiş deriden kabarık bir lezyon var. Sınırları net, üzerinde ağrılı inflamatuar nodülerden olışmuş bir plaktır. Bu nodüllerin üzerindeki kılların çoğo dökülmüştür ancak yer yer kısa ve kırık saçlar bulunur.. Nodüller yanlarından sıkılırsa her bir kıl folükülünden cerahat çıkar,bölgesel lenfadenopati gelişir boynunu kontrol et. Uzun süre tedavi görmezse kel kalabilir. Superficalisten daha liddetli olmasının sebebi aşırı immun yanıt olabilir. Yara üzerindeki saçlar tek tek yolunmalıdır. Enfeksiyon kaynağıolurlar ve hastalık iyileşmezTDV aşağıda. Aşağıdaki 2. ve 3.resim 3-Tinea kapitis favus:Etkeni Trichopyton schoenleinii dir..İnfundubulum pilide yerleşen mantarlar kılın etrafını sararak çoğalır. Godet (skutulum) meydana getirirler.Godet 1-3 mm çaplarında çanak şeklinde , kükürt ya da saman sarısı renginde ortalarında kırık saçlar bulunan saf mantar kültürleridir. Hastalık çok ilerlemiş olsa bile alında, kulakların üzerinde ve alt oksipital sınırda çepeçevre sağlam saçlı bir alan kalır. Godetlerin hastalığa spesifik fare ya da kedi idrarına benzer bir kokusu vardır.Godetler kaldırıldığında altlarında nemli, düz, parlak gergin ve atrofik deri
gözlenir.Favusun ana semptomalrı: Godet, soluk saç, atrofi ve. koku. alttaki 4 ve 5. resim. Başka
şekil? Tinea capitis

DERMatofitlered tedavi:b Mantarla ayakta ise ayakkabı ,terlik %1o lik
formalin solusyonda temizlenir.Tinea inguinaliste sentetik, dar giyinme, nemli bırakma iyi
değildir. Pamuk elbiselere en iyisi. Lokal tdv: En sık imdazoller kullanılır.(ketoral, ketoknazol, imazol, zalain, terbinafin(terbisil, terbanil) 1hf- 2 ay arası sürer lokal tdv.

Sistemik tdv: Saçlı deri tutlmuşsa kesin sitemil tdv yapılır.Dermatofitlerde en çok terbinafin kllnlr.

Flukonazol ve itrakonazol kandida da kullanılır.İtrakaonazol en geniş spektrumlu ilaç amacp450 ile atkileşime girer.Genelde en son kullanılır.Ticari formu itraspor.Griseofulvin de kullanılabilir dermatofitlere etkili tinea versikolor ve kandidaya etkisiz.

Tinea pedis corporis, manus ,fasii vs hepsi aynı(dermatofit).  Tedavi bir oral antifumgal yanına 2 topikal antifungal eklenir  gövde mantarında olduğu gibi tinea corporiste terbisil tablet oral 2hf kullanılabilir. Yanına bir izokonazol krem ve bir  naftifin eklenir, terbinafin dozu 1*1 , 20kg altına 60mg,20-40 kg raarsı 120, 40 kg üstüne 250mg kullanılır.Griseofulvin ise olsaydo 10mk/kg dozunda 4hf kullanılacaktı.

T. inguium(tırnak) ve profundusta sistemik , diğerleinde önce topikal ilaç kullanılır..
Uygulama: El ve ayaktamantar  varsa sistemik terbisil 250 mgs: 1×1 2-4 hf hergün verilir.bir topikal antimikotik eklenir(travogen).

Tinea versikolorda : renk değişik olabilir kahverengi , pembe olabilir yaz ayının sonunda beyaz maküler 2-3 mm çapında vitiligoya gibi soluk yuvarlak yuvarlak lekeler şeklinde olabilir. Tırnakla veya sert bir şeyle kazıyınca beyaz kepek toplanır. topikal veya travogen sprey ,şampuan 3hf en az  kullanılır.

Tinea capitis superficialiste : terbinafin 250 mg tbl ve ketoral şampuan yeterli , 20 kg ya da 0-6 yaş arası çeyrek tablet , 20-40 kg arası ya da 6-12 yaş aralığında yarım tablet, 12 yaş ya da 40 kg üzeri tam tablet tabi yanında ketoral şampuan. En az 6 hf tinea capitiste.

Profunda da ilaveten topikal antimikotikverilir.Epilasyon yapılır, yaradaki kıllar tek tek
çekilir. Sistemik antibiyotik, sistemik kortikosteroid 1 hf- 10 gün verilir.
Rp I: e tablet+ oral 2hf kullanılabilir. 1*1 20kg altına 60mg,20-40 kg raarsı 120, 40 kg üstüne 250mg kullanılır. Griseofulvin ise olsaydo 10mk/kg dozunda 4hf kullanılacaktı.
II ketoral şampuan
III gerofen susp 

IVamoklavin suspansiyon  2×1 

V. olarak da o bölgedeki saçlar yolunmalı.

Tinea pediste eğer intertrjinöz yani parmak rasında ise

RpI: terbisili krem  1×1 

II:imazol krem 1×1 verilir.

Direcli ise yerine canesten krem gunde 2-3 defa ince tabaka yedirilir. Mantar gozden kaybolduktan sonra 2 hafta daha devam edilir.

(eğer inatçı isesporex kapsül, betnovate-c merhem(ağır kortikosteroid 7 hf tayı geçme,lotrimin sprey kllnılabilir)

Diğr ayak mantarlarınd ise yani veziköbüllöz, ülseratif, kuru skuamatöz   olanlarda;

Rp1: Terbisil tbl 1×1   II:nibulen krem 1×1   III: imazol krem 1×1

El ve tırnak mantarında ise  terbisil tbl 2ay,,  ayakta 3 ay

 gebe ya da emziriyorsa  nibulen krem kullanılır. dirençli ise yanına topikal

Terbisil  kullanımı : (20-40 kg arası çocuklar (6-12 yaş arası): Günde tek doz 1/2 tablet. 40 kg üzerindeki çocuklar yetişkinler: Günde tek doz 1 tablet.

Tedavi süresi: Tinea pedis 2-6 hafta;

Tinea korporis ve kruris (topikal  tedavi yeterli corbinal krem ya da terbisil krem aynı etken madde) 1 hafta

Kutanöz kandidiyazis 2-4 hafta; Tinea kapitis 4 hafta; Onikomikoz 6 hafta-3 ay.)

(-Griseofulvin sadece dermatofitlere etkili oral kullanılan antifungaldir her yaşta kullanılır ancak şu an piyasada yokmuş. sistemik etkenlere ve kandidaya etkisizdir.Baş ağrısı yapabilir.

-amfoterisin B sistemik mantar enfeksiyonlarında çok etkili . Lokal enfde, dermatofitlerde etkisiz.her türlü mantar çeşidine etkili. Nötropenik ateşte ampirik kullanılır.Ama amfoterisin b ile birlikte ketokonazol ve diğer imidazoller kullanılmamalı. flıkonazol, itrakanazol gibi.

-Dermatofitlere en etkili ilaç terbinafindir.

-Flukonazol  fungal menenjitte 1 numara. KC yetmezliğinde kullanılabilir, böbrekten itrah edilir.

-Mukozada candida varsa nistatin iyidir.

 

Uyuz= Scabies:En sık semptom sıcakta şiddetli kaşıntı. Gece uykudan bile uyandırırSpesifik lezyonu tünel ve ucundaki vezikül perle. Erkete glans penis ve skrotumda, kadında meme başı areola özellkle tutulur. parmak araları el bileklerinin ön yüzleri , dirsek ve dizleri tutabilir. Koltuk altını ,Bel çevresini utuabilir. Ufak çocuklarda daha fazla olabilir ayaklar gibi.. Nereyi tutmaz ve karakteristiktir? Skapulalar arasındaki oluğu tutmaz, sternum civarını, yüz ve saçlı deriyi tutmaz yani boyundan yukarıyı. Tdv: % 5 lik permerin krem veya losyon ( zalvor krem, kwellada losyon) ..
Semptom olmasa da tüm aileye tedavi verilir.Permetrin krem sıcak banyo yaptıktan sonra
boyundan aşağı her yere sürülür. Hasta uyur sabah banyo yapıp tekrar sürer vücuduna yani toplam 2
kere. Emziren tedaviden sonra emzirsin. Norveç uyuzu immunitesi düşük olanlarda görülür çok
şiddetli ve bulaşıcı karantinaya alınmalı. Tedavidn sonra çarşaf, çamaşır kaynatılır . Uyuzun
bulunduğu bölgler aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Uyuz 2 yaş altında sadece wilkinson pomadı ile tedavi  edilir üstünde permetrin verilir. Bebekte ayak tabanında lezyon görülebilir.

Bitlenme = pedükülozis: Baş bitlenmesi, = pedükilozis kapitis), vücut bitlenmesi = pedükilozis
korporis, kasık bitlenmesi = phthirus pubis diye 3 çeşittir. 1- Baş bitlenmesi: 3-3 yaşlarında genelde
kızlarda Genellikle ense ve kulak arkaları tutulur.Ensyeye yayılan egzamalarda mutlaka bitlenme
düşünülmeli.Sirkeler = ova= bit yumurtası saça sıkıca yapışık durumda gri renkli bir kitinle
kaplıdır.Boyun ve omuzlarda ürtikeryal , gövdede makülopapüler lezyonlar ya da likenifikasyonlar
gözlenebilir.Tdv : tüm aileye uygulanır Pretrinler( nix cream rinse) saça homojen sürülür 30 ml
yeterli 10 dk beklenir, sonra yarı yarıya sulandırılmış sirke ile saç ıslatılır , ince dişli tarakla tarnır.
10 gün sonra tekrarlanır.Eşyalar kaynatılır, kaynatılamayanlarda ağzı sıkılı poşette 2 hf bekletilir.

RpI: Kwell-p şampuan

II: Crebros tbl 1×1 kaşıntı için.

2-Gövde bitlenmesi: Yetikinlerde daha sık Elbise ve iç çamaşırların dikiş yerlerinde yaşar
yumurtalarını da buralara bırakırlar. Lezyonlar uyuzun tersine en sık kürek kemiklerinin arasında ,
kuşak bölgesinde ve boyundadır.Permetrin (zalvor krem)2 gece üst üste tüm vücuda sürülür. Üstteki baş bilenme ile aynı tedaviyi verebilirsin.
Kasık bitlenmesi :Cinsel ilişki ile bulaşır.Bitlerin asıl yerleşim yeri pubik bçlge, kaş ve kirpikte yerleşir çocuklarda. Bitler kıl diplerine yerleşir. Hastalıklı bölgeler lupla incelendiğinde mavi renkte lekeler maculae caeruleae denir .Tdv : tutulan alnalarda kıllar tıraş edilir. Genel bitlenme teavisi uygulanır: bir tüp zalvor krem dizlere kadar makat pubik vs bölgeye sürülür 12 saat sonra duş alıp temizlenir gerekirse  bir hafta sonra tekrarlanır. Kaş ve kir piklerde tutulum varsa % 1lik sarı civa oksit pomadı 1-3 gün uygulanır.Pubik bölgeye Kalın tabaka halinde vazelin sürersen bir hafta boyunca (günde birkaç saat süreyle) havasızlıktan ölür bitler.

Asagidaki sekilde sellulit var.Dokununca ısı artışı, eritemli(kızarık)görünüm var. Dorsalis pedisten nabız alınabiliyor. Sınırları belirgin değil. Belirgin olsa impetigo derdik. Daha çok staflar neden oluyor. Ampisid IV tdv yapılabilir. Enfeksiyon ya da derma yatış yapar.image

Plantar warts: Ayak tabanındaki siğil, nasır değil ama. Almost anyone can get a plantar wart, but they most often affect children and young adults.They are caused by the human papillomavirus (HPV), which infects the epidermis, or upper layer of skin. Although plantar warts do not grow beyond the depth of the skin, they can be irritating and sometimes painful due to their location on the weight-bearing surface of the foot. Warts have characteristic “black dots,” which are enlarged capillaries that are best seen when the wart has been trimmed down.Sen yine de soyma yarayı.

Plantar warts (verruca plantaris) are also common, affecting 4.5% of the population.[3] By definition, plantar warts occur on the weight-bearing surfaces of the feet, such as the heels, toes, and mid-metatarsals. Their location reflects the site of epidermal penetration. Because weight-bearing areas are most prone to minor injury upon ambulation, they are most likely to develop plantar warts. The scenario is deceptively simple. The patient who already has a wart walks barefoot, leaving behind viral particles. As subsequent unshielded feet walk on that surface, the parts that are most likely to be inoculated with virus are those that contact the surface (i.e., weight-bearing areas).

The location also determines the appearance of the plantar wart. As the plantar wart grows, it is subjected to continual, repeated pressure due to continued ambulation. This causes the wart to grow inward (endophytic) rather than outward like a common wart or genital wart (exophytic). At times, several plantar warts accumulate beneath the surface of the epidermis, with the surface resembling one large wart.[3] These mosaic warts are difficult to treat due to the multiple foci of viral reservoirs.Warts can be recognized by two features: (1) They erode skin patterns. Thus, print ridges of the foot (in the case of plantar warts) are obliterated. (2) If a physician pares a wart with a scalpel, it will exhibit pinpoint areas of bleeding.[8] (Patients should be warned against unsafe home removal methods such as paring the wart with a knife or razor blade.) Plantar warts are more refractory to treatment than common warts, and multiple modalities exist to combat plantar warts.vTedavi zor yani. Dermatologa gitse daha iyi olur.Ayağı kuru ve temiz tutması söylenir. Rahat ayakkabı giymelidir.

http://www.medscape.com/viewarticle/505452

 • Feet that sweat heavily or are overly exposed to moist environments are more at risk for developing warts. Aşağıdaki wart a bir örnek.

wart

Eldeki siğiller :(Common warts (verruca vulgaris)en sık görülen  siğil çeşididir , siğillerin  70% ini ouşturur.[6] en sevdikleri yerler ellerdir, mukozalar dahil her yerde de görülebilirler..[2] Elde olmasını sebebi temasa en açık yer olmasıdır. It is also caused by the natural tendency for young children to pick or scratch at existing warts, spreading them to unaffected skin, a process known as autoinoculation. Common warts may also occur beneath the fingernails. Known as subungual warts, they are shielded from effective treatment by the nail, and some treatments are not appropriate, as they may damage the nail.)

Nasır olayı; Nasırın çıkarılması; Düz  nasır altındaki dokuyu korur aslında ama corn ya da kalvus diyebileceğimiz sert çıkıntılı nasırın böyle faydası yok. Birde düz nasır pek ağrı yapıp rahatsızlık vermez. . Yani düz nasır sıkıntı çıkarmıyorsa dursun cildi koruyor bişekilde. Sert çıkıntılı nasır iyotla sterilize edildikten sonra cerrahi bıçak ile yavaş yavaş kanatmadan ortadadaki sert çekirdeği çıkarılarak temizlenebilir. 4.-5. parmak arasındaki yumuşak nasır zor tedavi edilr pamuk vs konulup travma azaltılarak iyileştimeye çalışılabilir. Neticei kelam ayakabının uzunlugu ve genişliği iyi olursa kuru temiz tutulursa oluşmaz oluşanda kendinden kaybolur. İki ayakkabı alıp birini birgün öbürünü öbürgün giyersen günde birkaç defa çorap değiştirisen faydası olacaktır.

epidermal cells (keratinocytes) increase in number resulting in thicker prickle cell layer and thicker stratum corneum on the skin surface.

The most common sites are on the hands and feet, but any area of skin may be affected. Examples include: (http://www.dermnetnz.org/scaly/corns.html

 • On the palms, from holding a racquet or hammer
 • On the knuckles from pushing oneself out of a wheelchair
 • On the side of the foot, from tight shoes
 • On the ball of the foot, from running barefoot

Thick skin on the entire palm or sole is known as palmar or plantar keratoderma. This term is also used for genetic disorders in which there are multiple areas of callus (punctate keratoderma).

Eldeki siğil için verrutol günde 3 defa 2-3 ay boyunca kullanılır. Siğile süremeden önce önceki ilaç tabakası kaldırılmalı.

Nasır (kallus-klavus), ayakta en sık görülen hiperkeratotik deri lezyonlarıdır. Genellikle kemik çıkıntılarına denk gelen basınç alanlarında sürtünme, çarpma gibi tekrarlayan minör travmalara bağlı olarak gelişen akantoz ve hiperkeratozun oluşturduğu bölgesel deri kalınlaşmasıdır. Klavus ve kallus şeklinde tipleri vardır. Klavus, özellikle uymayan dar ayakkabılar veya ekzosi toz ve deformite gibi ayak kemikleri ile ilgili patolojik
değişikliklere bağlı olarak gelişir. Ayak beşinci parmak dorsolaterali tipik yerleşim yeridir (Şekil 5). Keskin sı-
nırlı olup merkezinde sivri, koni biçiminde, sert, beyaz merkezi çekirdek ve çevresinde geniş, yarı saydam, sa-
rımsı renkli hiperkeratozik alan bulunur. Özellikle temasla artan ağrı vardır. Ayak tabanı da sık yerleşim yer-
lerindendir. Bu bölgede verruca plantaris ile ayırıcı tanıya girer. Merkezinde öz bölgesinin varlığı, deri çizgilerinin
korunması, kırmızı siyah noktacıklar şeklinde kanama alanları içermemesi, yanlardan sıkma değil, üzerine
basma ile ağrı olması klavus lehinedir. Tedavide, öncelikle altta yatan mekanik nedeni ortadan kaldırmak
gerekir. Keratolitikler, koterizasyon, kriyoterapi, gerekli olgularda cerrahi eksizyon yapılabilir.

Klavusun ayak parmak aralarında yerleşen özel tipine yumuşak korn denir. Fazla keskin sınırlı değildir ve maserasyona bağlı, beyaz renkli, hafif kabarık plak şeklinde görülür. Sekonder infeksiyon gelişebilir. Interdigital tinea pedis’ten sert olmaları ile ayırt edilir. Lezyonlu bölgeye bir süre, simit şeklinde, koruyucu yumuşak silikon yastık kullanımı ile lezyon genellikle geriler. Kallus, klavusa göre daha yassı, fazla keskin sınırlı ol-
mayan, kirli sarı renkte ve merkezde öz içermeyen, hiperkeratozik plaklardır (Şekil 6). Deride bölgesel kalınlaşma görülür. Ortopedik sorunlar, uymayan ayakkabılar en önemli nedenlerdir. Düzenli namaz kılanlarda diz ve ayak bileklerinde kallus oluşur (namaz topağı). Kallusta kalın skuam ve mum lekesi bulgusunun olmaması psöriazisten ayırır. Kronik lezyonlarda, abseleşme ve fissürleşme gibi komplikasyonlar gelişebilir. Tedavisi
klavus ile aynıdır.

Verrukalar (siğiller), human papilloma virüslerin
(HPV) infeksiyonundan kaynaklanan, deri ve mukozaların benin epitelyal hiperplazi ve aşırı keratin üretimi ile karakterize çok sık görülen deri infeksiyonudur. Lezyonlar, deriden kabarık, 3–10 mm çapında, yuvarlak, deri renginde ya da biraz daha koyu renkli, yüzeyi pürtüklü, sert, asemptomatik veya basmakla ağrılı papüller şeklindedir (Şekil 12 a–c). Bazen tek, çoğu zaman birkaç tane lezyon bir arada bulunur. İlk bulaşma sonrası diğer lezyonlar ekilme yoluyla yayılır. Sadece epidermisi etkilediğinden iz bırakmaz. Hastalara, siğilleri koparmanın çevreye yayılmayı arttırabileceği anlatılmalıdır. İmmünsupresif hastalarda, verrukalar şiddetli seyreder. Çok fazla sayıda lezyon bir araya gelip plak oluşturabilir. Ayak tabanı siğilin sık görüldüğü birbölge olup, bu bölge lezyonlarına plantar siğil adı verilir. Derin yerleşimlidir. Çoğunlukla birkaç lezyon bir arada görülür ve birleşme eğilimindedir. Bazen kümelenir ve bitişik lezyonlar birleşerek tek lezyon gibi görünebilirler (mozaik verruka). En sık nasır ile karıştırılır. Verrukaların içinde, dermisteki dilate ve tromboze ol-
muş kapillerlere bağlı siyah kırmızı noktacıklar görülür(Şekil 12b). Bu görünüm ve lezyonlu alanda deri çizgilerinin görülmemesi ile nasırdan ayrılır. Bası bölgelerindekiler ağrıya yol açar. Siğiller, özellikle çocuklarda kendiliğinden gerileyebilmektedir. Kendiliğinden gerilemeyen lezyonlarda, keratolitik etkili kimyasal tedaviler, elektrokoterizasyon, krioterapi, CO 2 ve Ndyag lazer gibi destrüktif yöntemler ve immünoterapi kullanılabi-
lir. İmmünsupresif hastalardaki gibi yaygın ve dirençli verrukalarda interferon tedavisi uygulanabilir.Zeynep Topkarcı 1 , Rıfkiye Küçükoğlu 2 Ayrıca fizik muayenede kallusta üstüne basmakla ağrı daha çok artarken verrülerde yanlardan bası uygu- layarak ağrının artması diğer önemli bir bulgudur.

Saçkıran, alopesi areata: Nedeni tam bilinmiyor otoimmun olduguna dair bulgular var. Ayırıcı tanı yapılmadan doktora danışılmadan kortikosterid tedavi ciddi zarar verebilir.  Tek, küçük boyutlarda olursa takip edilebilir ya da betamethasone dipropionate cream (dermabel) günde 2 defa 3 ay boyunca devam edilmeli, daha öncesinde zaten iyileşme başlamaz. Bknz. 

Büyük boyutlarda , multipl olursa cildiyeye yönlendirilebilir.

Bebeklerde çocularda pşik ve kuruluk için hametan veya bepanten plus kullanılabilir steroid içermezler. Eğer mantar, enfeksiyon vs varsa ya da direçli ise steroid kullanılırsa iyice yayılır.

3 Responses to Dermatoloji

 1. tuba dedi ki:

  cok tesekkur ederim,, ben yurt disinda okuyan tip ogrencisiyim boyle bi dille yazilmis tertemiz
  nota bayildimm:))

 2. nevzat çakı dedi ki:

  çok teşekkür ederim faydalı oldu.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.