değişik boyut


-Kuranı kerimde Allah cc bir ayette gemilerin kendisi tarafından yaratıldığıı ifade ediyor başkabir ayette yasin? nice binekler yaratacağını ifade ediyor binek kasıt hayvan ise at eşekten veya deveden  başka yeni yaratılan bir hayvan olmadığına göre yeni gelişen ne var tren uçak vs gibi araçlar . Kuranı kerimde gemi Allah tarafından yaratılan bir binek olduguna göre ucak  tren araba da öyledir kuranı kerimin 1200 1300 sene önceki haberi gerçekleşmiştir.

-Vahiy olarak kuranı kerim arıya vahyedildiğinden bahseder . Bizim anlayışımıza göre genetiğinde zaten vardır doğduktan sonra arının şuuruna ya da şuur altına gelen insanlara bal yapması konusunda bir komut konusunda bilgimiz yoktur. Burada zaman algımız Yaratan ile aynı değil. Demek ki zamanı değişik ele almalıyız. Muhtemelen edilgen oldugumuzan yukardan ya da geniş perspektiften zamanı değerlendiremiyoruz. Ya da Yaratan için geçmiş veya gelecek yok . Muhtemel sebep şöyle olabilir mesela biz bilgisayarda 5 pencere açsak ve en önde 3. pencere olsa deriz ki evet ön önde üçüncü pencere var açık ama diğer pencereler de açık bilgisayarımızda aynı anda diğer pencerelere de müdahale imkanımız varsa deriz ki 5 pencerenin 5 i de açık 5ine de müdahale ediyoruz. Ama 5 pencereyi biz açmadık başkası tarafından açılmış ve kontrol ediliyorsa ne zaman başkası o pencereyi en öne getirse o sıraya göre pencerelerin var oldugunu ve kaldırıldığını düşünürüz bu bizim zaman algımız olur. Muhtemelen Yaratan her an her olayı(geçmiş ve gelecek) gerçek zamanlı olarak canlı gördğünden Kuranı kerimin ifadesi ona göredir. Yani arı vahyettik demek illa sonradan bişey gönderdik anlamında değil bize göre sırayla var olan geçmiş ve gelecek Allah katında sürekli var oldugundan ya da var edildiği , görüldüğünden geçmişte olana ya da zamanın belli bir diliminde olan bişey değildir Yaratan uygun zamanda genetiğine derc etmiş de olabilir şuur veya şuur altına komut , emir vermiş de olabilir. Şu bilgisayar olayları aslında valığı anlamada o kadar büyük bir yol göstericidir ki henüz çok az insan bu yönde değerlendirmektedir. belki kelam ilminden çok ilim, kıyas yolu ile bilgisayardan çıkar.